NYHETSBREV NR 04/09 FRA OIKOS

NYHETSBREV 28. januar 2009

Pengegave til Mobilslakt
Mobilslakt AS som slakter hjemme på gården, har mottatt kr 7500 i gave fra Cultura gavefond i forbindelse med kronerullingsaksjonen som Oikos startet i fjor sommer.
- En stor takk til alle 32 som har bidratt i aksjonen, sier Torill Malmstrøm, daglig leder i Mobilslakt.

Kilde: http://www.oikos.no/newsread/news.asp?docid=10896&wce=dokument


15 % ser alltid etter Ø-merka varer
Den store klima- og miljøundersøkelsen viser at 15 % av forbrukerne alltid ser etter Ø-merket når de handler, og 34 % av og til. 51 % ser sjeldent etter Ø-merket. 2 297 personer er intervjuet. Gjermund Stormoen i Debio sier at andre undersøkelser viser større kjennskap til Ø-merket.

Kilde: http://www.oikos.no/newsread/news.asp?docid=10883&wce=dokument


Norge ledende på økofisk
- Det bør være viktig for Norge å være ledende i kvalitet og i kvantum innen økologisk oppdrett, siden markedet for økologisk fisk er raskt voksende. Det er gledelig at norske selskaper i løpet av få år har bygd seg opp som viktige aktører, og at Norge gjennom Mattilsynet spiller en aktiv rolle i å påvirke EUs bestemmelser sier Reidar Andestad, daglig leder i Oikos, fellesorganisasjonen for økologisk produksjon og forbruk.
Morten Ingvaldsen i Debio opplyser at 21 selskaper er godkjent innen økologisk oppdrett i Norge per 31.12.08. Det er 10 selskaper innen fiskefôr, 3 på smolt, 5 på fiskeoppdrett og 3 på fiskeslakteri. Det er en klar vekst fra året før.

Kilde: Oikos


Delegasjonsbesøk fra Litauen - Invitasjon
Vi vil gjerne minne om at mandag 2. februar får Oikos besøk av en delegasjon fra Litauen som er på studiebesøk i Norden. Delegasjonen vil gjerne invitere Oikos medlemmer eller andre interesserte til å treffe dem til middag mandag 2. februar, kl 19 på restauranten Manna i Oslo sentrum. Mat og drikke for egen regning.
Her har du en unik mulighet til å treffe øko-intusiaster i fra Litauens næringsliv.
Delegasjonen består av ca 15 mennesker fra forskjellige bedrifter i Litauen. De jobber med produksjon eller salg av alt fra økologisk sjokolade, ost og fisk og til miljøvennlige produkter og media. I løpet av sitt besøk vil de få en presentasjon om Oikos sitt arbeid, i tillegg skal de besøke forskjellige øko-bedrifter.

Kilde: Oikos