NYHETSBREV NR 04/10 FRA OIKOS

NYHETSBREV 29. januar 2010

Godkjenner Miljøverndepartementet giftig GMO mais?

 

Det er spenning om GMO-maisen NK 603 vil bli tillatt i Norge, saken har ligget lenge i Miljøverndepartementet til avgjørelse. Genmodifisering gjør maissorten NK603 motstandsdyktig mot sprøytemiddelet glysofat, men det fører også til at rester av sprøytemiddelet blir i maisen.

 

Oikos har, sammen med en rekke andre organisasjoner, sendt krav om at regjeringen ved Miljøverndepartementet sier nei til GMO-mais.

 

Kilde: Oikos sak 1 / Oikos sak 2 

 

 

Økovekst med 18% i Sverige

 

Omsetningen av økologiske produkter i Sverige økte med 1,1 milliarder svenske kroner i 2009, i følge en fersk analyse gjort av Ekoweb. Totalt ble det solgt økologiske produkter for 7,2 milliarder svenske kroner, hvorav dagligvarehandelens andel var 5,7 milliarder.

 

Dette er en imponerende salgsøkning med tanke på den vanskelige økonomiske situasjonen som preget mye av 2009.

 

Kilde: Oikos / Ekoweb

 

 

Foregangsfylket Vestfold tar sats

 

Vestfold er foregangsfylke for økologisk grønnsakproduksjon fra 2010

 

-Vi vil nå sette inn ekstra innsats for å øke det økologiske grønnsaksarealet. Grønnsakforbruket vårt må øke for å motvirke våre livsstilsykdommer. Vi har som mål å produsere kvalitetsgrønnsaker på 15 % av grønnsakarealet i Vestfold, Buskerud, Telemark og Østfold innen 2015, sier prosjektleder i foregangsfylket Vestfold, Kari Mette Holm.

 

Kilde: Oikos