NYHETSBREV NR 04/11 FRA OIKOS – ØKOLOGISK NORGE

Nyhetsbrev 08. februar 2011

 

Amerikansk kjede sier nei til transfett

 

350 dagligvarebutikker stiller strengere krav til produktene sine. - Slik bør norske dagligvarekjeder også opptre, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge.

 

Etter presentasjonen av de nye ernæringsrådene, er det kommet fram at amerikanske helsemyndigheter i større grad enn de norske advarer mot transfett.  - Når vi vet hvor mange unge og andre som spiser mye produkter med transfett, så er vi overrasket over at de norske kostholdsreglene ikke løfter denne helseutfordringen mer, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge. Det er skadelige effekt ved industrielt transfett særlig når det gjelder hjerte- og karsykdommer.

 

 Kilde: Oikos - Økologisk Norge

Kostholdsrådene viser til fordeler ved økologisk produksjon

 

Helsedirektoratet la i forrige uke fram sine helseanbefalinger for å styrke norsk folkehelse. En rekke gode og godt begrunna råd blir gitt i et dokument på 350 sider.

 

- Ved første lesing er det interessant at Helsedirektoratet har inkludert fordeler med økologisk produksjon når det gjelder fravær av sprøytemiddel og positive effekter på miljøet, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge. De har ikke som Kreftpanelet til Obama anbefalt økologisk mat som en forebyggingsstrategi mot kreft, men de har tydelig henvising til FAO når det gjelder miljøfordeler med økologisk matproduksjon. Noe mer hadde vi ikke våget å forvente denne gang, sier Andestad.

 

Kilde: Oikos - Økologisk Norge / Helsedirektoratet

 

 

Danske akademikere handler 21 % økologisk

 

Danske forbrukere slutter opp om økologisk mat som ingen andre i verden. I snitt er 7,6 % av maten som danskene handler økologisk. Nå viser en undersøkelse av danske forbrukere at de med høy akademisk utdanning velger økologiske varer for en femtedel av sine totalinnkjøp.

 

- At de med høyere utdannelse spiser sunnere og velger mer økologisk enn andre, finner vi også i Norge, men tallene fra Danmark som viser at akademikerne spiser tre ganger så mye økologisk som andre, er svært høyt. I Danmark kommer folk ofte tettere på landbruket gjennom stor medieinteresse, samt at det har vært et uttalt stort problem med forurensing av grunnvann i Danmark. Danskene ser derfor lettere de negative sidene ved konvensjonell drift enn her i landet, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge.

 

Kilde: Oikos - Økologisk Norge

 

 

Arbeider for klimamerking av mat

 

Klima og økologi er på dagsorden i våre naboland, og Oikos - Økologisk Norge arbeider for at klimakrav skal bli ein del av merkeordninga for økologiske produkt her i Noreg. I Danmark skal 24 økologiske garder bli mer klimavennlige, og i Sverige skal KRAV-merket framover garantere for både økologi og for et bedre klima. - Oikos - Økologisk Norge arbeider for at vi i Norge skal ha to nivå på økologisk merking av mat, sier daglig leder Reidar Andestad.- Ett nivå på EU-standard og ett på en høyere standard slik som KRAV i Sverige holder på å etablere, der klimakrav inngår saman med flere andre tilleggskrav innen miljø og energi.

 

Kilde: Oikos - Økologisk Norge

 

 

Vekst i antall økologiske melkeprodusenter

 

Mange har forventet full stopp i nye økologiske melkeprodusenter etter at Tine ikke gir økomelktillegg til nye produsenter fra mars 2010.  Men en del gårdsbruk var alt under omlegging fra 2009. Tallene fra Tine viser at fra 2009 til 2010 er det en økning i antall produsenter på 25 stk, til 343 stk. 

 

-Det er gledelig at det i 2010 har blitt flere økologiske melkeprodusenter som dermed betyr redusert klimagassutslipp og mindre nitrogenoverskudd, sier styreleder Jakob Bjerkem i Oikos - Økologisk Norge. Han er likevel overrasket over at veksten i levering av økologisk melk har blitt så stor siste året. Bjerkem sier han har forventninger til satsingen på nye økologiske produkter som er forhåndsvarsla fra TINE.

 

Kilde: Oikos - Økologisk Norge

 

Grønn gourmet - matkurs

Inspirasjonskurs i mat som gjør deg godt, er overkommelig å lage og som er basert på fristende økologiske råvarer. Flere kurs i februar og mars. For mer informasjon kontakt Stina Vaa Rom: s-va-r@hotmail.com, 41 16 06 27