NYHETSBREV NR 05/09 FRA OIKOS

NYHETSBREV 02.februar 2009

Ny medarbeider i Oikos
I dag, 2. februar, starter Berit Swensen å jobbe i Oikos. Hun skal lage en utredning om klima og økologisk landbruk. Hun har tidligere jobbet som forsker ved Skogforsk. I det siste har hun arbeidet med helhetsorientert matkvalitetsforskning, som prosjektleder i det nordiske planleggingsprosjektet "Kan biodynamisk og økologisk kvalitet vises å ha helsemessig betydning?".

Kilde: http://www.oikos.no/newsread/news.asp?docid=10914&wce=dokument


Lokale helter med øko-pizza
Lokale helter er en ny bedrift som foreløpig har kommet med to økologiske produkter. De to produktene er pizza som er basert på norske råvarer fra småskalaprodusenter. Produktene ble lansert 1.februar, og skal finnes i Ultra butikker, Centra Colosseum, Jacobs og noen Meny butikker.

Kilde: http://www.lokale-helter.no/


Økologisk mat rett hjem
I helgen drøftet sentrale folk bak økoleveranser rett hjem, Økomat Norge, strategien videre. De utgjør en viktig service for økobevisste forbrukere og er en viktig salgskanal for en rekke småprodusenter. De ønsker også å få med ny produsenter. - Oikos mener dette har vært og fortsatt er fronttroppen i utprøving av nye produkter i markedet og i få med nye produsenter, vi håper de kan vokse videre, sier Reidar Andestad.

Kilde: http://www.oikos.no/newsread/news.asp?docid=10917&wce=dokument


Økologisk melkeproduksjon lønner seg
Lavere variable kostnader, merpris for økologisk melk og kjøtt og tilskuddene til økologisk areal og dyr bidrar til høyere dekningsbidrag i økologisk enn konvensjonell melkeproduksjon.

Kilde: http://www.agropub.no/index.gan?id=7664&subid=0