NYHETSBREV NR 05/10 FRA OIKOS

NYHETSBREV 8. februar 2010

 

 

8,6 % økning i økologisk areal i Norge

 

Økologisk dyrket landbruksareal økte med hele 8,6 prosent forteller Debiostatistikken for 2009.

 

567 348 dekar er nå godkjent som økologisk areal eller under omlegging til å bli økologisk. Dette utgjør 5,6 prosent av det totale landbruksarealet i Norge. Økningen henger sammen med at stadig flere gårdbrukere velger en økologisk drift. 2 851 gårdbrukere er nå tilknyttet Debios kontrollordning, hvilket er 149 flere enn ved inngangen til 2008.

  

Kilde: Oikos / Debio

 

Trønderfylkene og Buskerud på nesten 10 % økologisk areal

 

Noen fylker er nær ved å nå den opprinnelige målsettingen fra Stortinget om 10 % økologisk areal i 2010. Basert på tall fra Debio for 2009 er 9,7 % av jordbruket i Sør Trøndelag, 9,3 % i Buskerud og 8,8 % av jordbruket i Nord-Trøndelag, enten omlagt til økologisk eller under omlegging (karens).

 

- Ut fra areal, er Nord-Trøndelag vinneren, sier Reidar Andestad, daglig leder i Oikos. Her finner du det største økologiske arealet i Norge. Oikos gratulerer!

 

Kilde: Oikos / Debio 

 

 

Økologiske forbrukere spiser sunnere og mer klimavennlig

 

En ny undersøkelse fra FDB Analyse i Danmark, viser at de forbrukerne som ikke kjøper økologisk mat, spiser dobbelt så mye kjøtt som den fjerdedelen av forbrukerne som spiser mest økologisk mat. Dermed belaster de økologiske forbrukerne klimaet langt mindre, da det antas at 20 % av de globale CO2-utslippene stammer fra kjøttproduksjonen.

 

- Dette kommer i tillegg til andre gunstige sider ved å velge et kosthold basert på økologiske råvarer, slik som mindre forurensning av miljøet, færre tilsetningsstoffer og rester av sprøytemidler i maten, samt bedre trivsel for dyrene, sier Kersti Mathiassen i Oikos.

 

Kilde: Oikos / Økologisk Landslag

 

Et stykke kjøtt

 

Fortjener Tommy et liv før døden, selv om han bare skal bli kalvestek, spurte A-magiasinet i sin hovedartikkel sist fredag. Da A-magiasinet bestemte seg for å se på hvordan husdyrene lever og dør, valgte de å oppsøke den økologiske bonden Hans Arild Grøndahl..

 

- A-magasinet setter søkelyset på et svært viktig problem. Når kundene står i butikken og velger billig kjøtt, tenker de ikke på at prisen for det billige kjøttet, er et dårligere liv for dyrene, sier markedssjef i Oikos, Kristina Alnes.

 

Kilde: Oikos / A-magasinet

 

Økomat til barn og unge under BioFach

 

Hva er internasjonale erfaringer med å tilrettelegge for økologisk mat til barn og unge? Forsker Anne Kristin Løes fra Bioforsk Økologisk og flere andre vil under BioFach i februar presentere anbefalinger fra prosjektet iPOPY- Innovative løsninger for økologisk mat i offentlige serveringstilbud til barn og unge.

 

Målet med iPOPY har vært å finne ut hvordan ulike virkemidler og strategier fungerer, slik at forbruket av økologisk mat kan øke i offentlige matservering til barn og unge. Forskere fra Norge, Danmark, Finland, Italia og Tyskland har sammen studert forskjellige økologiske mattilbud til barn og unge Prosjektleder for festivalmat i Oikos, Idun Leinaas, har vært med i den norske brukergruppen i iPOPY.

 

Kilde: Oikos