NYHETSBREV NR 05/11 FRA OIKOS – ØKOLOGISK NORGE

Nyhetsbrev 22. februar 2011

Meir giftrester lovleg i vanleg mat

EU har auka grensene for kor mykje restar av sprøytegift som får vere i maten din, og Noreg følgjer EU. Likevel har ingen vurdert korleis miksen av stoff verkar på menneske, og norske helsestyresmakter har ikkje vurdert verknadane på lang sikt. Mattilsynet kunne heller ikkje gje ei oversikt over alle endringane. Oikos sitt medlemssblad Ren Mat gjev deg oversikta som styresmaktene ikkje vil gje deg.

 

Kilde: Oikos - Økologisk Norge / Ren Mat

 

  

Sverige har 11 % økovekst i 2010

Økologisk mat blir mer og mer populært i Sverige. Økoomsetningen viser en vekst på hele 11 %, skriver KRAV i sin nye markedsrapport for 2010. Denne veksten inkluderer handel, restauranter og storkjøkken og er beregnet av Ekoweb. Generelt har dagligvarehandelen i Sverige vokst mindre, slik at økologisk er blitt en større andel.

 

Det har blitt flere økologiske forbrukere, forteller markedssjef Katarina Wolf i KRAV. En SIFO-undersøkelse viser at 1 million svensker kjøper økologisk mat.  Begrunnelsen forbrukere oppgir for dette er særlig at økologiske husdyr har det bedre, økologisk landbruk er gunstig for klimaet og at økologiske varer smaker bedre.

 

Kilde: Oikos - Økologisk Norge

 

  

Stor global økologisk vekst i 2009

Globalt sett økte det økologiske markedet med 5 % i 2009 melder FIBL i sin nyeste årsrapport. - Dette viser at vi samlet sett hadde økologisk vekst også i finanskriseåret 2009, sier markedssjef i Oikos - Økologisk Norge, Kristina Alnes. Til sammen ble det handlet økomat for nesten 55 milliarder dollar i 2009. For første gang passerte Nord-Amerika Europa som den regionen med størst økologisk handel.

Rapporten ble presentert under BioFach 2011 i Tyskland.

 

Kilde: Oikos - Økologisk Norge / FIBL

 

  

Sverige tar nye skritt mot strengere økoregler

Det svenske sertifiseringsorganet KRAV publiserte nylig forslag til inkludering av klimahensyn i regelverket for økologisk landbruk. Nå har de gått ut med forslag til et nytt generelt økologisk regelverk som dekker en rekke forhold, som energikrav og rettferdig betaling for produsenter, fortalte KRAV til Oikos - Økologisk Norge under møte på BioFach i Tyskland.

 

Kilde: Oikos - Økologisk Norge