NYHETSBREV NR 06/10 FRA OIKOS

NYHETSBREV 15. februar 2010

Ny EU-logo for økologiske produkter er på plass

 

Den åpne avstemmingen om EUs nye logo for økologiske produkter er nå avsluttet og vinneren er kåret. Se merket her.  

 

Over 3400 studenter fra hele Europa leverte inn forslag til ny logo. Fra disse forslagene valgte en jury tre finalister. Borgere fra alle Europas land har stemt på sin favoritt blant de tre i en åpen internettavstemning. Vinneralternativet fikk 63 % av de rundt 130 000 stemmer som kom inn. Det nye merket tas i bruk sommeren 2010.

 

Kilde: Oikos / EU

 

 

Brekk holder regionale samråd om ny landbruksmelding

 

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk inviterer til seks regionale samråd i forbindelse med ny landbruks- og matmelding (Stortingsmelding). Meldinga forventes klar våren 2011, og innspillene tas i mot i vår og tidlig høst 2010. Det er 10 år siden sist ei slik melding ble laget.

 

- Det er viktig å spille inn til meldingsarbeidet slik at økologisk landbruk og matproduksjon får gode politiske rammevilkår i årene framover, uttaler fagsjef Jon Magne Holten i Oikos. Oikos oppfordrer region- og lokallag til å ta utfordringa og stille opp i deres regioner for å fremme de politiske rammevilkårene for økologisk mat og landbruk, og en mer bærekraftig matproduksjon!

 

Kilde: Oikos / LMD

 

Oikos svarer på Folkehelse -instituttets kritikk av fersk melk

 

Det er forbud mot kjøp og salg av rå, fersk melk (upasteurisert melk) i Norge i dag, men i et forslag til forskriftsendring ønsker Mattilsynet å åpne for salg av slike produkter. Folkehelseinstituttet har gått ut og advart mot dette.

 

Oikos reagerer på Folkehelseinstituttets ensidige advarsler mot åpning for salg av fersk melk i Norge. Upasteurisert melk og melkeprodukter selges i andre land, blant annet Italia og Sveits. Oikos mener at om det stilles strenge hygiene- og kvalitetskrav til denne produksjonen, og om produktene merkes, burde denne melken også kunne selges i Norge.

 

Kilde: Oikos / Handelsbladet FK/ Nrk

 

 

USA: Bøter for spreiing av GMO

 

Tyske Bayer er dømt til å betale 1,5 millionar dollar i erstatning til tre amerikanske bønder som har fått åkrane sine ureina av genmodifisert ris. I ei liknande sak i desember vart frøselskapet dømt til å betale 2 millionar dollar, og 500 liknande saker er under handsaming, skriv Gennytt.

 

- Oikos er glad for at fleire produsentar går til søksmål mot Bayer og Monsanto. Desse selskapa held på å øydelegge grunnlaget for rein og miljøvennlig produksjon i mange land, seier Reidar Andestad.

 

Kilde: Oikos

 

 

39 % økomatøkning hos Coop Marked i Tolga

 

Omsetningen av økologisk mat i Coop Marked Tolga økte med 39 prosent i 2009 i forhold til 2008, fra 2,6 til 3,6 prosent av totalomsetningen.

 

Oikos gratulerer Coop Marked Tolga og økoløft kommunen Tolga. - Dette er et godt eksempel på at litt innsats gir resultater, sier Kersti Mathiassen hos Oikos.

 

Kilde: Oikos