NYHETSBREV NR 07/11 FRA OIKOS – ØKOLOGISK NORGE

Nyhetsbrev 15. mars 2011

Fordoblet matproduksjon med økologiske metoder

 

Matproduksjonen i fattige land kan med enkle midler fordobles mener FN. Det viktigste tiltaket FNs spesialrapportør for retten til mat, Olivier de Schutter, foreslår, er å bytte ut kjemiske gjødsel- og insektmidler med økologiske metoder. Selve naturen kan også tas i bruk. Det ser man blant annet i Bangladesh, der ender brukes til å luke ut ugras fra risåkrene.

 

Å skape et mer produktivt og samtidig mer miljøvennlig jordbruk er livsviktig i en tid der verdens befolkning stadig vokser. - Jordbruket står ved en korsvei, skriver Olivier de Schutter. De rekordhøye matprisene må senkes, noe som betyr at verden må bli mindre avhengig av oljedrevet industrielt jordbruk - for oljeprisen er også rekordhøy. De nye jordbruksmetodene det nå snakkes om, såkalt agroøkologi, vil også gjøre gårdsbruk mer motstandsdyktig mot mange av de alvorlige følgene endringer i klimaet kan få. Blant disse er tørke, oversvømmelser og stigende havnivåer, skriver Nationen.

 

 

Kilde: Oikos - Økologisk Norge / FN - retten til mat

 

 

Merkeordninger i fokus

 

VG skrev søndag en artikkel om kalorimerking av menyer, og medisinsk ansvarlig ved Senter for Sykelig Overvekt ved Universitetssykehuset i Tromsø, Samira Lekhal, mener fastfood-kjeder bør pålegges å merke sine mat- og drikkemenyer med kaloriinnhold. Denne uken ble også merkeordningen Nøkkelhullet relansert. Nøkkelhullet skal gjøre det enklere for forbrukere å velge sunnere matvarer.

 

Kari Tande Hansen, ernæringsfysiolog i Oikos - Økologisk Norge mener merkeordninger er viktige for å bevisstgjøre forbrukerne, men at slike merker også kan føre til forvirring. - Ettersom Nøkkelhullet er basert på matvaregrupper vil det være ulike kriterier for de ulike matvaregruppene. Dette fører til at mindre sunne matvarer får Nøkkelhullet, noe som er lite heldig, sier hun.

 

Kilde: Oikos - Økologisk Norge

 

 

Parallellproduksjon drøftes med LMD

 

Øygunn Østhagen hadde en orientering om parallellproduksjon på siste møtet i Regelverksutvalget (RVU), som ligger under Mattilsynet (MT). Dette har vært tema på kontaktmøtene mellom Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og Debio i høst. MT ser at praksis for spesielt ettårige vekster bør strammes inn. Det har blant annet vært tillatt å bruke kornsorter som ikke er lett å skille verken på åker eller lager, men kun ved analyse. I regelverket står det at plantesorter skal være "lett å skille fra hverandre", og MT mener at å sende prøver for analyse ikke oppfyller krav i regelverket.

 

Kilde: Oikos - Økologisk Norge / Mattilsynet

Påmeldingsfrist denne uken: Oikos fagseminar - Hva er framtidas landbruksmodell?

 

Intensivt industrilandbruk og småskalalandbruk blir begge presentert som bærekraftige og nødvendige løsninger på matutfordringene i verden. Hvilken modell bør verden velge, og hvilken rolle spiller norsk økologisk landbruk i den store sammenheng?

 

Sted: Festsalen, Studentersamfunnet, UMB/Ås

Tid: Fredag 25. mars kl. 9-15

 

Mer informasjon.