NYHETSBREV NR 08/08 FRA OIKOS

NYHETSBREV 31. MARS 2008

Økt merpris på økologisk melk
Etterspørselen etter økologisk melk stiger. For å dekke dette behovet trengs det en større produksjon enn i dag. Tine har nå gjort et viktig vedtak om å øke merprisen på den økologiske melken med 25 øre til totalt 85 øre pr liter.
Tine har ytret et ønske om at innen 2012 skal minimum 6 % av melken som levers til Tine være økologisk.

Kilde: http://www.oikos.no/newsread/news.asp?docid=10624&wce=dokument


Økovarer for 1 milliard
Tidligere i år kom Kersti Mathiassen i Oikos med en spådom om at omsetningen av økologiske varer vil nå 1 mrd kr i 2008. Nå viser tall fra Statens Landbruksforvaltning (SLF) at denne spådommen kan bli virkelighet. I følge en rapport fra SLF ble det omsatt økologiske varer for 740 mill. i 2007. Hvis utviklingen fortsetter i år som i fjor vil Mathiassen få rett.

Kilde: http://www.slf.dep.no/portal/page?_pageid=53,418236&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_d_i=-121&p_d_c=&p_d_v=8424&p_d_i=-221&p_d_c=&p_d_v=8424 


Coop Sverige senker prisene
Coop Konsum i Sverige, som tilsvarer vår Coop Mega, senker nå prisene på en rekke økologiske varer. Coop Sverige har et medlemspanel som har signalisert at kundene gjerne vil kjøpe økologiske varer, men at de skulle ønske at prisen var noe rimeligere. Dette er årsaken til at Coop Konsum nå senker prisen på noe av det økologiske utvalget.

Kilde: http://www.coop.se/includefiles/MODULER/CCMS/show_page.asp?iMappeID=182&sSideNavn=Om Coop