NYHETSBREV NR 08/09 FRA OIKOS

NYHETSBREV 24.februar 2009

Helsegevinster ved økologisk drift for jord, dyr, planter og mennesker
I Aftenposten 23. februar hevdes det at økologisk landbruk verken er sunnere eller mer miljøvennlig. Hvor feil går det an å ta?
Det er ikke bare forbrukerens helse som bør telle når man skal vurdere helserisiko eller helsegevinst, knyttet til økologisk mat. Faktorer som påvirker bøndenes og forbrukernes helse på matens vei fra jord til bord, må også tas med i regnestykket. En av de største forskjellene mellom økologisk og konvensjonelt drift i et helseperspektiv, er risikoen som miljøet og bøndene utsettes for under produksjonen når det brukes kjemisk-syntetiske sprøytemidler (pesticider).

Les mer her.Nordens første økologi konferanse
Den 18. til 20. mai skal det, for første gang, arrangeres Nordic Organic Conference (NOC). Konferansen skal holdes i Göteborg, og skal ha fokus på økologisk mat, bæredyktig produksjon og forbruk. Målet med NOC er å skape et nordisk forum med fokus på økologisk og bæredyktig matproduksjon og forbruk. Her kan økt bæredyktighet i matvarekjeden fremmes gjennom kunnskapsutveksling mellom forskere og andre aktører.

Kilde: http://nordicorganic.org/Norsk/Biofach 2009
I løpet av de fire dagene som økomessa BioFach varte, deltok 46 000 besøkende i fra hele 130 land. De fleste kom fra Tyskland, deretter Østerrike, Frankrike, Italia, Nederland og Danmark. En god kontingent nordmenn fra ulike bransjer og deler av landet kunne også nyte det rikholdige utvalget av økoprodukter fra 2744 utstillere. I tillegg til økologisk mat, ble økologiske tekstiler og kosmetikk behørig presentert. Seminarene som løp parallelt med messa tok opp et vidt spekter av tema som blant annet den nye økoforordninga, GMO, markedsutviklinga, helse og økomat, og suksessoppskrifta til Danmark som økoland.

- Utrolig inspirerende og lærerik messe. Norge som økoland henger langt etter, og har mye å lære fra utlandet, uttaler Jon Magne Holten, fagsjef landbruk i Oikos.

Kilde: Oikos, Biofach