NYHETSBREV NR 08/11 FRA OIKOS – ØKOLOGISK NORGE

Nyhetsbrev 22. mars 2011

Oikos har ny Facebook-side!

 

Vi oppfordrer alle lesere av nyhetsbrevet til å bli tilhengere av vår nye side. Her kan du lese spennende saker om mat, miljø, økologi og mye annet. Du kan også legge ut saker og ting du selv synes bør spres!

 

Vi ønsker at så mange som mulig bruker siden til å dele gode økotips og lenker, og tar gjerne i mot tilbakemeldinger og tips på kristina@oikos.no eller helene@oikos.no

 

Les mer. Følg oss på: www.facebook.no/okologisk

 

 

 

Er norsk landbruk bærekraftig?

 

Midt oppi de globale utfordringene bor vi i det rike oljelandet Norge. Vi har nok penger til å importere både mat og innsatsmidler til landbruket. På energibasis importerer vi ca. 50 % av maten vi spiser og 50 % av kraftfôret til husdyra fra utlandet. Fôrimporten beslaglegger 2,5 millioner dekar matjord i andre land. Importert soya dyrkes ofte med kjemiske sprøytemidler som ikke er tillatt i Norge. Produksjonen trenger store mengder vann, som i verdenssammenheng er en begrenset ressurs. Samtidig har vi i Norge et ubrukt potensial på ca. 1 mrd. fôrenheter i utmarka, skriver forsker Sissel Hansen og rådgiver Grete Lene Serikstad ved Bioforsk Økologisk på nettsiden Agropub. De spør om dette gir et bærekraftig landbruk, og kommenterer hvilke kriterier som må ligge til grunn for bærekraftig utvikling av norsk landbruk.

 

Kilde: Oikos - Økologisk Norge / Agropub  

 

 

GMO-produkter kan skade fruktbarhet

 

Forskeren dr. Don Huber ved Purdue Universitetet i USA, har oppdaget et nytt mikro-patogen i genmodifiserte (GM) planter som kan føre til barnløshet og spontanabort hos dyr. Han er derfor bekymret for tilsvarende konsekvenser for menneskers helse. Mikro-patogen ble funnet i planter som er genmodifiserte slik at de er tolerante for sprøyting med Roundup.

 

- Dette bekrefter vår antakelse om at manipulering med gener kan skape helse- og miljøproblemer. Føre var-prinsippet bør derfor legges til grunn ved vurdering av GMO-søknader i Norge, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge og viser til saken om GMO-potet som er til vurdering nå.

 

Kilde: Oikos - Økologisk Norge

 

 

Mat - meir enn tilsettingsstoff

  

Tilsettingsstoff er ikkje helsefarleg i seg sjølve, og bruken av det er like naturleg som det å koke og steike mat. Dette var noko av bodskapen som kom fram på Teknologisk Matforum sin TeMa-dag torsdag 17.mars med tittel "Tilsetningsstoffer i fokus. Det var eit seminar hovudsakelig for matindustrien, noko som gjenspegla seg både i innleiar- og deltakarlista, og i bodskapen. Det syntes å vere stor semje om at tilsettingsstoff i maten ikkje er helsefarleg, og at denne bodskapen må formidlast ut til bekymra forbrukarar. -TeMa-dagen gav ei einsidig og unyansert framstilling av bruken av tilsettingsstoff i mat og av mat i seg sjølve, og matindustrien ser ikkje ut til å tenkje heilskapleg. Dette seiar Helene K. Austvoll frå Oikos - Økologisk Norge, som sjølv deltok på seminaret.

 

Austvoll får støtte frå Oikos sin ernæringsfysiolog, Kari Tande Hansen. - Det ein gløymer å sjå på er effekten av å få i seg mange ulike produkt som inneheld kunstige tilsettingsstoff. Ho nemner det omdiskuterte søtningsstoffet Aspartam, som tilsettast i mellom anna lettbrus- og saft, smågodt og lett-yoghurt. - Eg trur dei færreste forbrukarane tenkjer over at dei inntek fleire produkt med til dømes aspartam dagleg, og at det totale inntaket av aspartam derfor kan bli for høgt. I tillegg trur eg det er svært få som faktisk veit kva anbefalingar for dagleg inntak (ADI-anbefalingar) som føreligg for kvart enkelt stoff, seiar Hansen. Eit anna aspekt er den såkalla Coctail-effekten. Kva som skjer i kroppen vår når me får i oss mange ulike kunstige tilsettingsstoff er det, så vidt Hansen veit, liten forsking på.

 

Kilde: Oikos - Økologisk Norge