NYHETSBREV NR 09/11 FRA OIKOS – ØKOLOGISK NORGE

Nyhetsbrev 29. mars 2011

Fjern merverdiavgift på økologisk mat

 

Myndighetene bør fjerne merverdiavgiften på økologisk mat, uttaler landsmøtet i Oikos - Økologisk Norge som var samlet i Oslo i helgen. Helsedirektoratet har tidligere i år kommet med forslag om kutt av merverdiavgift på sunn mat. Landsmøtet i Oikos - Økologisk Norge følger opp med krav om at dette også må gjelde økologisk mat.

 

- Økologisk mat er uten sprøytemiddelrester, kunstige e-stoffer og har ofte flere vitaminer og antioksidanter enn annen mat. Økologisk mat er sunt både for menneske, dyr og miljø, sier styreleder i Oikos, Jakob Bjerkem.

 

Landsmøteuttalelse fra Oikos - Økologisk Norge

 

 

 Alternative omsetningskanaler må styrkes

 

Nye tall fra Statens landbruksforvaltning (SLF) viser at det er vekst i omsetningen av økologisk mat gjennom alternative omsetningskanaler som for eksempel Bondens marked, abonnementsordninger, egne økobutikker og storkjøkken. Totalt utgjør dette ca 18 % av økohandelen i Norge. I tillegg kommer omsetningen fra gårdsutsalg som ikke er tatt med i SLF sine tall.

 

Landsmøtet i Oikos går inn for at disse omsetningskanalene blir styrket, og dermed blir et sterkere alternativ til omsetningen gjennom dagligvarehandelen. Samtidig oppfordrer landsmøtet dagligvarekjedene om å prioritere økologisk vareutvalg bedre enn de gjør i dag.  I 2010 utgjorde de alternative omsetningskanalene 219 millioner kroner. Det totale markedet for økomat i Norge i 2010 var på 1,2 milliarder kroner.

 

Landsmøteuttalelse fra Oikos - Økologisk Norge

 

 

 

Optimistisk om økomarkedet

 

Statens landbruksforvaltning (SLF) la torsdag 24.mars frem rapporten "Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer" for 2010. - Samlet sett så fikk økomarkedet et lite fall i 2010, sier markedssjef i Oikos, Kristina Alnes, som allikevel er fornøyd med utviklingen. Dersom vi ser bort fra salget av økologisk brød, hadde omsetningen en liten økning i fjor. Den store innflytelsen som enkelte produkter og leverandører har på hele markedet, ble trukket frem under fremleggelsen av rapporten hos SLF.

 

- Situasjonen for økologisk i Norge er at markedet er lite og under utvikling. Vi har en utfordring blant annet når det gjelder økologisk brød i butikk, men det er mye annet positivt i markedsutviklingen. Økologisk barnemat har for eksempel nådd 15 %-målet, hele ni år før tiden, sier Alnes.

 

Kilde: Oikos - Økologisk Norge

 

 

 

Framtidas landbruksmodell

 

Festsalen på Studentsamfunnet på Ås var fullt til randen på Oikos' fagseminar om framtidas landbruksmodeller. Seminaret omhandlet  utfordringer knyttet til global matproduksjon og norsk landbrukspolitikk.

 

Et av seminarets høydepunkt var foredraget til internasjonal landbruksekspert dr. Hans Herren. Matproduksjonen må økes samtidig som miljøet ivaretas, mener dr Herren, som tror på småskala agroøkologisk landbruk som veien framover for framtidas matproduksjon. Budskapet var ikke mindre tydelig da Shannon Horst fra Savory Institute kom på talerstolen. Virkeligheten kan ikke splittes opp i deler, men må ses som en helhet, var hovedbudskapet fra Horst.

 

Seminaret var et fellesarrangement mellom Oikos - Økologisk Norge, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Bioforsk Økologisk.

 

Les mer  / Last ned presentasjonene  

 

Jakob Bjerkem gjenvalgt som styreleder i Oikos

 

Landsmøtet i Oikos ble avsluttet søndag med valg, der Jakob Bjerkem fra Steinkjer ble valgt til styreleder for en ny periode. Nestleder Geirmund Øglend fra Sandnes ble også gjenvalgt.

 

Se hele styret