NYHETSBREV NR 10/09 FRA OIKOS

NYHETSBREV 9.mars 2009

Oikos' Landsmøte 2009
Oikos' landsmøte vil i år finne sted 20.-22. Mars på Aarholt-tunet gjestegård i Stokke. Tradisjonen tro starter vi på fredagen med et fagseminar som i år vil omhandle global matvaresikkerhet og økologisk grønnsaksproduksjon. Det vil være innlegg fra statssekretær i LMD, Ola Heggem, Robyn Mainard fra Soil Association, Arne Borgerås styremedlem i Oikos VeTeBu, Hans Kjærås gårdsbestyrer på Finstad gård og Kari Mette Holm Fylkesagronom i Vestfold.

Kilde: http://www.oikos.no/newsread/news.asp?docid=11010&wce=dokument


Smakfull spydspiss
Det var en tydelig engasjert landbruksminister som framhevet økolandbrukets viktige rolle som spydspiss, på Norturas lansering av det nye økologiske varemerket, Økologiske Norgården 4. mars. På restaurant Manna i Oslo var det dekket opp til en svært standsmessig lunsj basert på smakfulle råvarer fra Økologiske Norgården. Og hele verdikjeden var representert, fra økobonde og operasanger, Petter Simonsen, via markedsdirektør i Nortura, Jon Eskedal, til kjededirektør i supermarkedkjeden Ultra, Tron Skarpenes, i tillegg til landbruksminister Brekk.

Kilde: http://www.oikos.no/newsread/news.asp?docid=11029&wce=dokument


Flest økobønder i Afrika
Det er Afrika som har flest økologiske bønder med 529 000 fulgt av Asia og Latin Amerika. På verdenstoppen ligger Uganda som alene har 206 803 økobønder og er et land hvor det produseres mye økologiske bomull. I Norge har vi til sammenligning 2700 økologiske bønder.

Kilde: http://www.oikos.no/newsread/news.asp?docid=11040&wce=dokument