NYHETSBREV NR 10/10 FRA OIKOS

NYHETSBREV 16. mars 2010

Husdyrtilskudd og markedsarbeid må styrkes - Oikos innspill til jordbruksforhandlingene

Oikos ber avtalepartene om å styrke husdyrtilskuddene ved årets jordbruksforhandlinger. Grunnlaget for kravet er dårligere produsentbetaling fra både Nortura og Tine. Vi mener at økt husdyrstilskudd er viktig for å unngå at vi mister økologiske produsenter på grunn av svekket betaling for økologisk melk og kjøtt, sier Reidar Andestad i Oikos.

 

Videre ber Oikos om at tilskuddene til utviklings- og markedstiltak økes vesentlig. LMDs rådgivningsorgan, Møtearenaen, har også kommet til konklusjonen at dette er et nødvendig tiltak. Det er nødvendig å sette i gang tiltak for å få tilbake veksten i økomarkedet.

 

Kilde: Oikos

 

 

Tine gir positivt svar - vil stimulere etterspørselen etter økologiske melkeprodukter

Tine sier i en pressemelding at det er et hovedmål for selskapet å styrke markedssatsingen av økologiske produkter, og at Tine skal ta en proaktiv rolle i dette arbeidet. Samtidig iverksetter selskapet tiltak for å redusere overskuddet de har av økologisk melk. Økotillegget i karensperioden kuttes for nye økobønder.

 

- Oikos hilser velkommen Tines satsing på markedsføring av økologisk melk. Dette er veldig viktig for å snu den negative omsetningstrenden som særlig den økologiske lettmelka har hatt, sier daglig leder i Oikos Reidar Andestad. Når det gjelder produksjonstilpassing vil Oikos komme tilbake med et eget svar på dette.

 

Kilde: Oikos

 

 

Velg økologiske egg!

Dyrevernalliansen har lansert burfrikampanjen for å få forbrukere til å gå bort fra buregg. De burene som brukes i dag blir forbudt i 2012 og kampanjens mål er å få bønder til å legge om til frittgående eller økologisk, i stedet for å kjøpe inn nye bur. Oikos støtter denne kampanjen.

Fra et dyrevernsperspektiv er det ikke akseptabelt å holde dyr i små bur hele deres liv. Oikos støtter opp om Dyrvernalliansens kampanje. Det beste fra et dyrevernsperspektiv er selvfølgelig økologiske egg, i motsetning til deres frittgående artsfeller har hønene som legger disse eggene krav på en levemåte som er tilnærmet lik deres naturlige adferd. Blandt annet er det kun økologiske høner som får være ute. 

 

Kilde: Oikos / Dyrevernalliansen

 

 

 

Ekte Bioprodukter og en omfattende sjekk av Fastfood

Ingen slapp unna. Vi gikk rundt og sjekket alle relevante utstillere på Fastfoodmessen Easyfairs og spurte hva de hadde med av økologiske produkter, om det er nye produkter underveis og om de har kuttet ut noen økovarer i det siste. På forhånd var Oikos advart om at mange leverandører ikke tok med seg økovarene sine på denne Fastfood og Cafémessen. Det stemte ikke. Det var mange som hadde økoprodukter, selv om de ikke hadde med hele sortimentet. Mange var også engasjert.

 

Oikos holdt også en presentasjon om hvorfor og hvordan å legge om til økologisk på messen og venter i spenning på storomlegging i fastfoodindustrien i tiden som kommer.

 

Kilde: Oikos