NYHETSBREV NR 11/10 FRA OIKOS

NYHETSBREV 22. mars 2010

Jakob Bjerkem er nyvalgt leder i Oikos - Økologisk Norge

Jakob Bjerkem fra Steinkjer ble enstemmig valgt som ny leder i Oikos - Økologisk Norge på landsmøtet i Kristiansand i helgen. Han tar over etter Kristen Ulstein som har vært leder i fire år. Bjerkem er økologisk melkeprodusent og ser frem til å ta fatt på jobben.

 

Landsmøte i Oikos vedtok også et navnebytte til Oikos - Økologisk Norge.

 

Kilde: Oikos

  

Krever øko-andel ved offentlige innkjøp

Landsmøtet i Oikos - Økologisk Norge krever at offentlige virksomheter nå forlanger at anbydere skal levere minimum 15 % økologisk mat, når de legger ut nye anbud på kantinedrift og matleveranser. Organisasjonen viser til at Regjeringen har satt som mål at andelen økologisk mat skal være 15 % i 2020.

 

- Når offentlige virksomheter ikke stiller miljøkrav til sine egne innkjøp, stiller det politikernes utsagn og fastsatte politiske mål i et merkelig lys, mener tidligere leder i Oikos, Kristen Ulstein. Forskrift om offentlige anskaffelser må endres slik at det blir tydelig hvilke miljøkrav virksomhetene kan og skal stille til sine leverandører.

 

Kilde: Oikos

 

 

- Godt økologisk landbruk er klimavennlig

Oikos rapport "Økologisk jordbruk og klima" ble lansert under Oikos' fagseminar om klima, jord og økologisk jordbruk. Seminaret ble holdt 19.mars i forbindelse med Oikos' landsmøte 2010.

 

Hovedkonklusjonen til rapporten er at godt økologisk landbruk er klimavennlig. Den største fordelen til økologisk landbruk i en klimasammenheng, er at en ikke benytter kunstgjødsel. Det er derimot ikke ensbetydende med at alt økologisk landbruk er mer klimavennlig. Gode vekstskifter, lave nivå av nitrogen i jorda og ivaretakelse av fruktbarheten i jorda er nøkler til reduserte klimagassutslipp og bedre avlinger i økologisk landbruk.

 

Kilde: Oikos

 

Dagens omleggingstakt gir 15 % økoareal i 2020

- Dersom vi framskriver de siste fem års vekst i økologisk areal, vil regjeringens målsetting om 15 % bli nådd i 2020, sa direktør Ola Rygh i Statens landbruksforvaltning (SLF) ved framlegging av rapport om økologiske utviklingstrekk i 2009. Det har vært en stor omlegging til økologisk produksjon i 2009. I alt 4,3 % av landbruksarealet i kongeriket er lagt om, inkludert karensareal blir andelen 5,6 %.

 

 

Omsetningen av økologiske produkter henger etter veksten i produksjonen i 2009.  Nedgangen i omsetningsvolum er på 5 % i 2009. I verdi økte omsetningen av økologiske produkter i varehandelen med 9,6 %.  -For en del økologiske produkter har prisene blitt satt opp samtidig som markedet stagnerte, det er en lite heldig kombinasjon, sier markedssjef i Oikos Kristina Alnes.

 

Kilde: Oikos / SLF