NYHETSBREV NR 14/09 FRA OIKOS

NYHETSBREV 14.april 2009

Et levende mangfold
Boka "Et levende mangfold - om biodynamisk jord- og hagebruk" er nå utkommet. Den kan bestilles via Biologisk-dynamisk forenings hjemmeside hvor du også finner en omtale av boka, eller direkte fra forlaget: william@andrimne.no

Det blir bokpresentasjon og debattkveld på Litteraturhuset i Oslo 22. april kl. 1800. Her blir det også foredrag om landbrukets innvirkning på klima og miljøet, viktigheten av å ivareta kulturvekstenes biologiske mangfold, samt en presentasjon av forskningsresultat som langt på vei konkluderer med at økologisk/biodynamisk mat er bedre for helsa vår. Det hele avsluttes med en paneldebatt: Økologisk landbruk - moderne trend eller biologiske fakta? Følg med på http://www.biodynamisk.no/ for fullstendig program!

Kilde: Oikos, http://www.biodynamisk.no/


Høyere næringsinnhold i økologiske egg
Livsmedelsverket i Sverige har nylig analysert næringsinnhold i egg og eggeplommer. De har til sammen testet nesten 500 egg for å få representative prøver av økologiske egg og konvensjonelle egg. Et foreløpig resultat viser at det er mer vitamin D, vitamin E, Jod, jern og selen i økologiske vinteregg enn i konvensjonelle egg. Zink innholdet er omtrent identisk og folat mengden er 4 mikrogram lavere enn i konvensjonelle.

Kilde: http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=23028&epslanguage=SV


Økologisk landbruk kan øke matsikkerheten i Afrika
I følge FN-rapporten " Organic Agriculture and Food Security in Africa" laget av UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) og UNEP (United Nations Environment Programme) kan økologisk landbruk bidra til å øke matsikkerheten I Afrika. Data fra case studiene som fokuserte på matproduksjon viste en økning i produktivitet av matavling per hektar, noe som ødelegger myten om at økologisk landbruk ikke kan øke produktiviteten i landbruket.

Kilde: http://www.agropub.no/index.gan?id=7806&subid=0