NYHETSBREV NR 15/08 FRA OIKOS

NYHETSBREV 16. juni 2008

Fagpressens journalistpris til Ren Mat
Ren Mat, ved redaktør Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, mottok 4. Juni Fagpressens journalistpris for den kritiske artikkelen om Stordalens økobløff i januar i fjor.
Oikos gratulerer så mye med prisen.

Kilde: http://www.oikos.no/newsread/news.asp?docid=10673&wce=dokument  http://www.fagpressen.no/id/2673

Afganistan: Økologiske roser i stedet for opium
Siden 2004 har det tyske hjelpeorganet "Deutsche Welthungerhilfe" drevet utviklingsprosjektet "Roser for Nagarhar" i Nangarhar-provinsen i Afganistan. Det er en del av de EU-finansierte prosjektene kalt Alternative Livelihoods som skal skape alternative inntektsmuligheter for mennesker på landsbygda. I Nangarhar er opiumdyrking en stor og viktig inntektskilde og gjennom prosjektet dyrker nå 300 bønder økologiske roser på 42 hektar og utvidelser av arealet er planlagt. Oljen fra rosene brukes i høyverdige parfymer. Fra våen 2007 er arealene og alle produktene derfra sertifisert økologisk etter EUs regelverk.

Kilde: http://www.bio-markt.info/


Økologisk kornseminar 14. - 15.juli
Den 14. - 15.juli arrangerer er økologisk kornseminar under tittelen "Fremtidens brød fra fortidens korn. Emner som vil belyses er dyrking, foredling og baketeknikk for gamle kornsorter som enkorn, emmer, spelt, svedjerug og andre landhvetesorter.
Seminaret finner sted hos Kristin og Johan Swärd på Brandbu.

Kilde: http://www.oikos.no/newsread/news.asp?docid=10615&wce=dokument