NYHETSBREV NR 15/09 FRA OIKOS

NYHETSBREV 21.april 2009

Kronprinsparet vil bli økobønder
Kronprinsparet ønsker å legge om Skaugum til økologisk drift.
- Det er klart det vil ha en veldig positiv effekt når han som skal bli vår neste konge nå vil legge om til øko-drift, sier Reidar Andestad, daglig leder i Oikos, til Nationen.

Kilde: http://www.oikos.no/newsread/news.asp?docid=11119&wce=dokument
http://www.nationen.no/landbruk/article4272477.ece


Økologisk mat og helse
Hva er økologisk mat? Er det sunnere? Smaker det bedre? Har det noen helseeffekter? Når blir det økologisk? Dette er spørsmål som mange lurer på og som du kan finne svar på her


Bondeaksjon for norsk matproduksjon
Bøndene skaper store verdier og har høy tillit blant folk. Bøndene må få rammebetingelser som sikrer videre matproduksjon her i landet , om ikke blir vi enda mer avhengig av import fra andre land, som også trenger mer mat når befolkningen øker. Jordbruksforhandlingene handler derfor om interessene til alle. Dette er noe av hovedbudskapet som Bondelaget vektlegger i sin landsomfattende aksjon 21.april og som kjøres i forkant av årets jordbruksforhandlinger.

Kilde: http://www.oikos.no/newsread/news.asp?docid=11121&wce=dokument


Påminnelse
Husk debattkvelden og boklanseringen på Litteraturhuset onsdag 22. April kl 18. Det blir foredrag om landbrukets innvirkning på klima og miljøet, viktigheten av å ivareta kulturvekstenes biologiske mangfold, samt en presentasjon av forskningsresultat som langt på vei konkluderer med at økologisk/biodynamisk mat er bedre for helsa vår.

Kilde: http://www.biodynamisk.no/