NYHETSBREV NR 17/09 FRA OIKOS

NYHETSBREV 11.mai 2009

Ny leder i regelverksutvalget for økologisk produksjon fra Oikos
Jon Magne Holten, fagsjef landbruk i Oikos, har blitt valgt som ny leder av regelverksutvalget for økologisk produksjon.
- Økobøndene har høye forventninger til at utvalget skal avklare viktige regelverksspørsmål for økolandbruket, som f.eks. tillatte gjødselmidler, plantevernmidler og krav til driftsbygninger. Jeg vil gjøre mitt for å sette dette på dagsorden, uttaler Holten. Utvalget ble nedsatt av Landbruks- og matdepartementet i 2008 og skal være rådgivende organ for Mattilsynet i saker som angår regelverket for økologisk landbruk og akvakultur.
Regelverksutvalget er bredt sammensatt med representanter fra Debio, Bioforsk Økologisk, bondeorganisasjonene, landbrukssamvirket, dagligvarehandelen og forvaltningen.

Kilde: http://www.oikos.no/newsread/news.asp?docid=11165&wce=dokument


Bellonas plan om storsatsing på biogass fra husdyrgjødsel er dårlig økologi
Bellona foreslår i sin klimaplan for norsk landbruk å bruke husdyrgjødsel til biogass. Oikos mener dette er dårlig økologi og dårlig klimapolitikk, kommenterer Berit Swensen, klimarådgiver i Oikos til Nationen 8. mai. I stedet for å produsere biogass, vil karbonet som er i husdyrgjødsla ha større klimaeffekt om det tilføres jorda og bidrar til å bygge humus. Det har i tillegg positive ringvirkninger i form av mindre nitrogenbruk i landbruket. Enorme utslipp av nitrogen er et av de viktigste miljøproblemene i landbruket.

Kilde: http://www.oikos.no/newsread/news.asp?docid=11175&wce=dokument
http://www.nationen.no/landbruk/article4316002.ece


Økosalget doblet i Danmark
Tross finanskrise har det aldri før i Danmark blitt solgt flere økologiske varer enn nå. Tall fra markedet indikerer en vekst på over 10 % hittil i år. I fjor økte markedet med 29 %, og siden 2005 til nå har markedet fordoblet seg.

Kilde: http://www.oikos.no/newsread/news.asp?docid=11162&wce=dokument


Atna-ølet er tilbake
Det er med glede at vi kan fortelle at bryggeriet Atna har startet opp igjen. Tradisjonsbryggeriet på Atna har vært borte fra markedet en stund, men er nå tilbake på markedet med bl.a. en økologisk øl.

Kilde: Oikos, http://www.atnaol.no/