NYHETSBREV NR 20/08 FRA OIKOS

NYHETSBREV 15. september 2008

Nytt ø-merke fra Debio
Debio har kommet frem til to nye merker for økologiske og Debio-godkjente produkter.Det kjente Ø-merket kommer i en ny fasong og det kommer et nytt merke som er for Debiokontrollerte produksjoner som er bærekraftige, men som kommer utenfor økologiregelverket, for eksempel fiskeribransjen. Det kommer til å bli en overgangsperiode hvor det gamle ø-merket fases ut og etter hvert blir helt erstattet av det nye økologi merket.

Kilde: http://www.oikos.no/newsread/news.asp?docid=10715&wce=lag_ren_mat


4 av 5 kommer til å spise mer økologisk
I følge en svensk undersøkelse utført av Lantmännen Cerealia sier 4 av 5 spurte at de kommer til å spise vesentlig mer økologisk mat om fem år. Majoriteten av de spurte mener også at barn bør bli tilbudt økologisk lunsj i skolen.

Kilde: http://www.ekoweb.nu/?p=9843 


Nytt tilbud for økologiske produsenter
Nå kan økologiske produsenter gå inn og registrere sin produksjon i en database på nett via Oikos sine nettsider. - Dette tilbudet Oikos nå gir produsenter er unikt. Økologiske produsenter får med dette mulighet til å benytte seg av nye alternative salgskanaler, sier prosjektleder Idun Leinaas.

Kilde: http://www.oikos.no/newsread/news.asp?docid=10712&wce=dokument


Debio-godkjent kosmetikk
Urtehaven AS har kommet med debio-godkjente og svanemerkede kosmetikk produkter. Urtehaven AS holder til på Vestlandet og opptatt av utvikling og salg av trygge kosmetikkprodukter. På nettsidene kan man lese om de forskjellige produktene de har og ingrediensene de bruker i produktene sine. Debio arbeider med et mer fullstendig regelverk innen kosmetikk.

Kilde: http://www.urte-haven.no/no/