NYHETSBREV NR 21/09 FRA OIKOS

NYHETSBREV 15.juni 2009

Ren Mat med økogaide
Nå har sommernummeret av Ren Mat kommet ut. I dette nummeret finner du interessante artikler om bl.a. klima og om økolivet på Island etter finanskollapsen.
Denne utgaven inneholder også årets økogaid. Tidligere har økogaiden kommet som et eget nummer, i år er den innlemmet i Ren Mat, men er lett å nappe ut og ha med i veska når man skal på tur.

Ren Mat er Oikos' medlemsblad og det koster bare 365 kr i året å være medlem hos oss. Det går også an å abonnere på bladet uten å være medlem det koster 395 kr i året.

Mer opplysninger om og artikler fra Ren Mat finner du her
Du kan også finne økogaiden her


Kortreist, giftfritt,ferskt - dyrk økologisk selv!
Det blir fagdag på Øverland Gård i Bærum (Gml. Ringeriksvei 123, Bekkestua) lørdag 20. juni fra kl. 12. Vi setter søkelyset på jorda og komposten, men tema som vekstskifte og ugraskontroll vil også bli tatt opp. Og selvfølgelig tid til utveksling av ulike erfaringer! Den nye boka "Et levende mangfold vil bli presentert og kan kjøpes for kr. 320,- (10 % rabatt).

For mer informasjon, kontakt Biologisk-dynamisk Forening ved Erik Evenrud
(61 18 44 50) eller Berit Swensen (977 10 495). Se også http://www.biodynamisk.no/


Sommerkampanje for økologisk mat - 100 %!
Sist i juni går starskuddet for årets sommerkampanje for økologisk mat, opplyser KSL Matmerk. Målet for kampanjen er å synliggjøre at økologisk mat er det den utgir seg for å være - 100 prosent! En forsmak på kampanjen kommer allerede den 16. juni i form av en egen økologiavis i Dagbladet.

Kilde: http://www.oikos.no/newsread/news.asp?docid=11244&wce=dokument


Vesentlig mer meitemark i økologisk jord
Økologiske bønder har sagt det i mange år ut fra egen erfaring. Nå kan det belegges med forskningsresultater fra Bioforsk. Det er vesentlig mer meitemark i et jorde som dyrkes økologisk med husdyrgjødsel enn i et som dyrkes med kunstgjødsel. Faktisk finner en forskjellen i bakken flere år etter at gjødslingen opphørte.

Kilde: http://www.oikos.no/newsread/news.asp?docid=11233&wce=dokument


Les flere økonyheter på http://www.oikos.no/