NYHETSBREV NR 22/08 FRA OIKOS

NYHETSBREV 29. september 2008

Vellykket økologisk fagsamling hos Oikos
Et 50-talls mennesker fikk med seg engasjerende foredrag innen en rekke sentrale tema, da Oikos arrangerte økologisk fagsamling i Oslo 27.-28. september. Ulike instanser som Høgskolen i Bodø, Debio, Bioforsk Økologisk, Nortura og Utviklingsfondet bidro, i tillegg til foredragsholdere fra Oikos' egne rekker.
Et av høydepunktene var foredraget om økologisk økonomi, av professor Ove Jacobsen fra Høgskolen i Bodø. Andre tema som ble behørig presentert og diskutert var årsaker til frafall av økologiske bønder, Debios strategier, Norturas strategier, lokal kjøttproduksjon, klima og matsikkerhet i forhold til økologisk landbruk, samt utvikling av den norske økologiske produksjonen og det norske markedet.
De fleste deltagerne kom fra region- og lokallag i Oikos, men også andre interesserte hadde funnet veien til konferanselokalene i Miljøhuset G9, hvor det hele fant sted.

Foredrag fra fagseminaret vil bli publisert på nettsiden til Oikos i løpet av uka, http://www.oikos.no/  

Kilde: Oikos

Bli merkebevisst!
Under mottoet "Gjør framtidens merkesak til en vanesak" har de tre merkeordningene Svanen/Blomsten, Ø-merket og Fairtrade gått sammen om en felles kampanje for å øke forbrukernes fokus på at vi gjennom enkle hverdagsvaner kan velge produkter med etiske og miljømessige fortrinn, og dermed bidra til en bærekraftig utvikling.
Kåre Willoch, Thorvald Stoltenberg, Bertine Zetlitz og Terje Håkonsen fronter kampanjen og du kan lese om hvorfor de velger å kjøpe miljømerkede produkter på http://www.merkesaken.no/

Kilde: http://www.merkesaken.no/ 


44 % økning hittil i år
Omsetningen av økologisk mat i dagligvare- og faghandel har økt med 44 % første halvår 2008, sammenlignet med første halvår 2007, viser siste rapport fra Statens Landbruksforvaltning.
- Det er et bra driv i markedet for tiden, og med flere spennende produktlanseringer, flere infokampanjer og større satsning fra kjedenes side, blir det interessant å se hvordan dette utvikler seg utover høsten, sier Kersti Mathiassen, markedssjef i Oikos.
- Ser man på kjedenivå, er det NorgesGruppen som har totalt størst omsetning av økovarer. Coop har størst økologisk andel i forhold til total omsetning i kjeden, mens det kanskje er hos ICA, som i høst har satt ned prisen på økologisk frukt og grønt, samt introduserer sitt eget øko-brand, "I love eco", at vi vil se den største økningen, mener Mathiassen.

Kilde: SLF / Oikos