NYHETSBREV NR 26/09 FRA OIKOS

NYHETSBREV 25. august 2009

Sprøytemiddelbruk øker faren for visse typer kreft hos bønder

 

Bruken av sprøytemidler er satt i sammenheng med lymfekreft hos bønder, forteller forskningssjef Petter Kristiansen ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), i en artikkel i Nationen 25. aug. 09. Bønder får sjeldnere kreft enn andre yrkesgrupper, men er overrepresentert på statistikken over lymfekreft, hudkreft og leppekreft.

 

Bonde Harald Røtterud, som fikk lymfekreft i fjor, er forbannet over at ingen fortalte ham om faren ved plantevernmidler.

 

Kilde: Nationen (papirutgaven 25.08.09) og Oikos (http://www.oikos.no/newsread/news.asp?docid=11337&wce=dokument)

 

 

 

Nye høstslipp fra Norgården

 

I september vil flere nye sorter økologisk pålegg komme på markedet, blant annet økologisk leverpostei. - Utvalget av økologisk kjøttpålegg har vært svært begrenset, så dette er kjærkomne tilskudd til den økologiske menyen, sier markedssjef i Oikos, Kersti Mathiassen.

 

Økologisk Norgården, som ble lansert som varemerke i februar i år, kompletterer med denne lanseringen sitt varespekter med økologisk svin. Fra før består Norgårdens sortiment av et tjuetalls produkter av økologisk storfe, sau/lam, fjørfe og egg.

 

Kilde: http://www.oikos.no/newsread/news.asp?docid=11338&wce=dokument

 

 

 

Brekk skal presentere de økologiske foregangsfylkene

 

Lørdag 29. august er det ventet at landbruks- og matminister Lars Peder Brekk offentliggjør hvilke fylker som får status som økologiske foregangsfylker, på en konferanse på Røros.

 

Det var i forbindelse med lanseringen av handlingsplanen for økologisk landbruk, at fylkene ble invitert til å søke om foregangsstatus på økologi. 18 fylker sendte inn søknad, og ut fra disse ble fem tatt med videre i prosessen.

 

Kilde: LMD

http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dep/landbruks--og-matminister-lars-peder-bre/kalender/2009/okologisk-landskonferanse.html?id=574136

 

 

Les flere økonyheter på www.oikos.no