NYHETSBREV NR 27/10 FRA OIKOS- ØKOLOGISK NORGE

NYHETSBREV 23. august 2010

Coop Prix Gvarv beste økobutikk i Sauherad kommune!

 

Lørdag 21. august ble Coop Prix Gvarv kåret til Sauherads beste økobutikk. Vinneren, en stolt og glad butikksjef på Coop Prix Gvarv, Brit Helland, kan fortelle at hun merker stabil etterspørsel etter økologiske varer. Hun har ikke merket nedgang i salget av øko-varer, og har en fast kundekrets som handler hos henne på grunn av butikkens økologiske utvalg.

 

Kåringen skjedde i forbindelse med helgens Kartfestival, verdens første festival med 100 % økologisk matservering!

 

Kilde: Oikos

  

 

26. august: Økologisk seminar på Den Norske Matfestivalen i Ålesund

 

Oikos - Økologisk Norge arrangerer seminaret "Økologisk landbruk - helse, etikk og miljø i praksis?" og kårer Ålesunds beste økobutikk under den Norske Matfestivalen i Ålesund.

 

Seminaret vil dekke etikk-, miljø- og helseaspektene ved økologisk mat. - Dette er en unik anledning for å få innblikk i sentrale temaer rundt mat og matproduksjon. Både studenter innen helse-/ernæringsfag, ansatte i utdanningsinstitusjonene og helsevesen, samt landbruksnæringen burde delta på dette seminaret, sier Idun Bjerkvik, prosjektleder i Oikos.

 

Seminaret er gratis og åpnet for alle.

 

Mer informasjon og påmelding: Oikos / Matfestivalen

 

 

 

Blir det lov å sprøyte med kobber for økobønder?

 

I forbindelse med at økologiforskriften skal endres, kan det bli tillatt å bekjempe sopp på økologisk frukt og bær med kobber, skriver Nationen. I EU er det lov å bruke kobber som sprøytemiddel også i økologisk produksjon, i Norge har det ikke vært det, nå drøftes saken i Mattilsynet etter en høringsrunde.

 

Kilde: Oikos

 

 

 

Ny forskning: kunstgjødsel bryter ned karbonet i jorda og reduserer jordkvaliteten

 

Blant jordforskere flest verden over er det en tro på at syntetisk nitrogengjødsel kan bidra til å bygge opp og lagre karbon i jord (og gjennom det redusere klimagassene i atmosfæren). En ny forskningsrapport fra USA har vekket oppsikt fordi den viser det stikk motsatte.

 

- Disse funnene bør avstedkomme tilsvarende undersøkelser rundt bruk av nitrogengjødsel og jordkvalitet i Norge, uttaler Jon Magne Holten, fagsjef landbruk i Oikos.

 

Kilde: Oikos

 

 

 

Spennende seminar på Økofestivalen 27.08

 

Økofestivalen i Sande i Vestfold arrangerer 27.august et seminar med temaet "Økologisk produserte varer selger bedre i våre naboland enn i Norge, hva kan årsaken være?" Det blir innlegg og debatt med aktører fra Danmark og Norge. For mer informasjon se http://www.okofestivalen.no/

 

For påmelding kontakt Arne Ellevog på arne-el@online.no / telefon 928 30 120.

 

Vel møt til en lærerik dag!