NYHETSBREV NR 30/08 FRA OIKOS

NYHETSBREV 16.desember 2008

Ny bok om biodynamisk og økologisk jordbruk!
ET LEVENDE MANGFOLD - om biodynamisk jord- og hagebruk av Berit Swensen m.fl. er en ny bok om biodynamisk og økologisk jordbruk som kommer i januar 2009. Men du har nå muligheten å kjøpe gavekort på boka som du kan gi som årets julegave. (Gavekortet kan du lage selv, eller skriv ut omtalen av boka som du finner på hjemmesiden til Biologisk-dynamisk Forening.) Boka retter seg mot den nysgjerrige forbruker og hageeier, så vel som den interesserte gårdbruker og elev/student. Den er ment å være en døråpner inn til det biodynamiske grunnlaget, og gir en dypere forståelse av generelle økologiske prinsipper. Eksisterende kunnskap og forskningsresultater settes i sammenheng og sees i et utvidet perspektiv. Vårt håp er at denne boka kan bidra til økt forståelse for at vi trenger et landbruk som ivaretar de sammenhengene vi er en del av, og som kan produsere mat som styrker både klodens og vår egen helse. Eget kapittel om "Mat i praksis" med oppskrifter fra Bente Westergaard.
Boka er på ca. 200 sider, format 20 x 24 cm, rikt illustrert med flotte fargefoto.
Pris kr. 350,- fritt levert. Ved kjøp av flere gis rabatt.

Boka kan bestilles fra Andrimne Forlag: william@andrimne.no eller via Biologisk-dynamisk Forening: bestilling@biodynamisk.no Se også på hjemmesidene http://www.biodynamisk.no/ og http://www.andrimne.no/ hvor du vil finne en omtale og mer informasjon.


IFOAM's definisjon av økologisk landbruk nå på norsk
Den offisielle definisjonen av økologisk landbruk fra IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) er nå oversatt til norsk, og lyder som følger:
"Økologisk landbruk er et produksjonssystem som opprettholder sunne jordsmonn, bærekraftige økosystemer og folks helse. Dette systemet bygger på økologiske prosesser, biologisk mangfold og kretsløp tilpasset lokale forhold, istedenfor å være avhengig av innsatsfaktorer med uheldig effekt. Økologisk landbruk kombinerer tradisjon, innovasjon og vitenskap til gagn for vårt felles miljø og fremmer rettferdighet og god livskvalitet for alle."
IFOAM har tidligere formulert de fire prinsippene for økologisk landbruk - økologi, helse, rettferdig og varsomhet. De er også oversatt til norsk og kan lastes ned her:
http://www.ifoam.org/about_ifoam/pdfs/POA_folder_norwegian.pdf "


Gi medlemskap i Oikos i julegave!
Til de som har alt og er interesserte i økologi er et medlemskap i Oikos en perfekt gave. Du får et fint julekort som du kan gi til den som får medlemskap. Vi har 2 størrelser kort og 4 valgfrie motiver, alle med rød konvolutt
1) stort kort med engler, snømenn eller nisser,
2) lite kort med rødt, grønt eller blått hjerte.
Du kan velge om du ønsker julegavekortet sendt til deg slik at du kan gi det selv og skrive hilsen i kortet, eller vi kan sende det direkte
(gjerne med beskjed på konvolutten om at det ikke skal åpnes før jul)
Bestillingsfrist: onsdag 17.desember! til info@oikos.no send oss navn og adresse til deg selv og til den som skal få julegavekortet.

Vi ønsker dere alle en riktig god jul og godt nyttår!