NYHETSBREV NR 30/10 FRA OIKOS - ØKOLOGISK NORGE

NYHETSBREV 21. september 2010

Økohandelen første halvår viser nedgang i volum og verdi

I følge halvårsrapport fra Statens Landbruksforvaltning har det vært en nedgang i både volum solgte varer og i verdi av solgte varer første halvår 2010. I fjor minket volum solgte varer, mens verdien av solgte varer fortsatte å øke. - At verdien av solgte varer går ned sammen med volumet viser at produktene ikke har hatt prisøkning, sier daglig leder i Oikos - Økologisk Norge, Reidar Andestad. Slik var ikke situasjonen under finanskrisen i 2009 da man opplevde prisøkning på de økologiske varene. 

- Her er flere utfordringer som det må gripes fatt i, sier Andestad. Særlig gjelder dette nedgang i omsetningen av økologisk melk og melkeprodukter, her kan Coops inntreden på markedet med ny økologisk ekstra lett melk være med på å bedre bildet for 2.halvår.

 

Kilde: Oikos - Økologisk Norge / SLF

 

Oikos pristest - nesten ikke forskjell på økologiske egg.

Oikos gjennomførte en pristest på utvalgte økologiske varer i uke 35, den viser at det nesten ikke er prisforskjell mellom økologiske egg og egg fra frittgående høner. Ellers viser pristesten et jevnt prisnivå på økologisk meieri og et svært ujevnt prisnivå på økologisk frukt og grønt. - Med så små prisforskjeller og så store forskjeller i dyrevelferd, burde flere forbrukere få øynene opp for økologiske egg, sier Kristina Alnes, markedssjef i Oikos - Økologisk Norge.

 

Kilde: Oikos - Økologisk Norge

 

Beste økobutikk i Røyken: Coop Mega Slemmestad

Oikos - Økologisk Norge og Økoløft Drammensregionen har kåret Coop Mega Slemmestad til den beste økobutikken i Røyken kommune. Stolt butikksjef Bjørn Myhre forteller at økologi er et satsningsområde for butikken og at det er gledelig at de utmerker seg på dette området.

 

Kilde: Oikos - Økologisk Norge

 

Ferdig kutta økologiske grønnsaker fra Vestfold

 

I Vestfold er det nå satt i gang produksjon av ferdig kutta økologiske grønnsaker. Vestfold er Foregangsfylke for økologisk grønnsakproduksjon og Fylkesmannen i Vestfold har bidratt til å få denne produksjonen i gang. Det er Finstad Gård - Rosnes AS, Holm Gård AS og Karsten Skovly Storkjøkken AS som sammen vil tilby ferdig kutta økologiske grønnsaker, rapporterer Kari Mette Holm, prosjektleder for økogrønt Foregangsfylket.

 

Kilde: Oikos - Økologisk Norge