NYHETSBREV NR 31/10 FRA OIKOS – ØKOLOGISK NORGE

NYHETSBREV 28. september 2010

Betydelig økologisk vekst i Sverige

Dagligvarekjedene Ica og Coop har økt andelen av økologisk mat med nærmere ti prosent første halvåret i år, skriver Dagens Industri. For den tredje store kjeden, Axfood, er andelsveksten på sju prosent. I Coop står nå den økologiske maten for litt under sju prosent av matvareomsetningen. Snittet for de andre kjedene er tre prosent. -Dette er imponerende tall hos Coop i Sverige, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge, for tiden på studietur i Sverige. Han viser også til overraskende tall fra Krav på at det er litt færre svensker enn før som vektlegger lavpris ved sine matkjøp.

 

Kilde: Oikos - Økologisk Norge

Økologisk landbruk til debatt

Miljøvennligheten ved økologisk landbruk er under debatt og frontene blir tydeligere. Forskningsdirektør Nils Vagstad i Bioforsk mener noen aktører (les: Oikos) har et avslappet forhold til fakta, og er selektive i hva de referer og videreformidler.

 

- Det er godt gjort av direktøren å ikke ta økologisk landbruk mer alvorlig, uttaler Jon Magne Holten i Oikos. Det er fullt mulig å dyrke for eksempel økologiske jordbær uten å sprøyte de med gift seks ganger som er snittet i den konvensjonelle dyrkinga.

 

Kilde: Oikos - Økologisk Norge / Nationen

 

Coop Mega Tofte er Hurums beste økobutikk!

Coop Mega Tofte er kåret til den beste økobutikken i Hurum kommune av Oikos - Økologisk Norge. - Flott at vår innsats og satsning på økologi blir lagt merke til, sier stolt butikksjef Ingun Solbrekke. Kåringen er en del av AKTIV ØKO forbrukerkampanjen og ble i Hurum arrangert sammen med Økoløft- prosjektet i Hurum kommune.

 

Kilde: Oikos - Økologisk Norge

 

USA sjokkerer med ja til genmanipulert laks

Amerikanske selskaper som Monsanto har gått i spissen for å spre uønska genmodifiserte produkter til lands, nå åpner USA for å kjøre det samme løpet med genmodifiserte laks.I første omgang er det snakk om produksjon ved landanlegg, Oikos- Økologisk Norge frykter likevel fort utslipp til vann og sjøområder. - Vi er sjokkert, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge, og viser til at problemene på land er at når disse organismene settes ut er de umulige å stoppe. Det samme vil skje i ferskvann og i sjøområder.

 

Kilde: Oikos - Økologisk Norge

 

 

Søker økologisk bonde i Bodø

- Finnes det noen som har interesse av å drive et økologisk jordbruk på Rønvikjordene? spør fylkesråd Marit Tennfjord til Avisa Nordland. Spørsmålet står sentralt i arbeidet med å finne ut av hva Rønvikjordene skal brukes til i framtida.

 

- Oikos - Økologisk Norge har ivret for at dette unike landbruksområdet i Nordland blir tatt vare på og blir brukt til økologisk melkeproduksjon, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge.

 

Kilde: Oikos - Økologisk Norge / Fylkesmannen i Nordland