NYHETSBREV NR 35/09 FRA OIKOS

Nyhetsbrev 10. november 2009

Økologisk landbruk er framtidas løsning, sier professor

 

Dagens industrielle landbruk skaper en rekke problemer og kan ikke fortsette som nå. Den største utfordringen er den synkende tilgangen på fosfor- og kaliumressurser i verden, sa professor Carlo Leifert på Oikos' frokostseminar fredag.

 

Kilde: Oikos

 

 

Ny positiv rapport om økologisk jordbruk

 

Den tredje rapporten fra Svenske Naturskyddsföreningen som gir positive resultater fra økologisk dyrking, ble presentert i Stockholm 6. nov. Det siste eksempelet er fra organisasjonen MASIPAG på Filippinene som Naturskyddsföreningen samarbeider med.

 

Moderne økologisk produksjon med lokal planteforedling og økosystembasert skadedyrbekjemping har gitt økt lønnsomhet, tryggere forsørging og mindre sårbarhet for klimaendringer. Andre positive effekter av den økologiske risdyrkingen er at lokalbefolkningens sosiale stilling, kosthold og helse er blitt forbedret.

 

Kilde: Oikos

 

 

Suksess med I love eco

 

ICAs kampanje med 40 % rabatt på alle varer i serien "I love eco" ble en suksess. Kundene lot ikke vente på seg og ICA kunne notere 6 ganger flere solgte varer i uke 39 og 40, enn øvrige uker.

 

 

- Det var veldig gøy å se den flotte responsen fra kundene, sier Merethe Killi Hagen i ICA Norge. - Den overveldet oss litt og vi fikk faktisk problemer med å dekke etterspørselen på enkelte varer.

 

Kilde: Oikos

 

 

 

Nortura med dramatiske kutt for økoprodusentar

 

Nortura greier berre å selje 20 % av økologisk storfekjøtt som økologisk, i følge Nationen. No melder konsernet om dramatise økokutt . Økotillegget skal reduserast frå 10 til 7 kroner og blir i tillegg berre betalt ut til dei som får leveringsavta. Volumet på leveringsavtalane skal halverast og tilpassast lågare salg.- Dette er for drastisk, seier fagsjef Jon Magne Holten i Oikos.

 

Kilde: Nationen / Oikos

 

 

Les flere øko-nyheter på www.oikos.no