NYHETSBREV NR 36/09 FRA OIKOS

Nyhetsbrev 24. nov 2009

Bredde og engasjement på økologikongress i Odense

 

"Mellom nisje og norm" var tittelen på årets økologikongress som gikk av stabelen 18. og 19. november, i Odense. Rundt 500 deltagere, som representerte hele verdikjeden, var samlet til to dagers kongress med et tett møteprogram.

 

Med tema som økologiens vei fra nisjeproduksjon til norm, klima, innovasjon, offentlige kjøkken som markedsdriver, samt produksjonsspesifikke tema innen svineproduksjon, melk, fôrutnyttelse, plantegenetikk med mer, var det mye både å lære og la seg inspirere av for enhver.

 

Internasjonale tema ble også tatt opp, slik som økologisk produksjon og eksport fra u-land og bøndenes rett til såvarer. Sistnevnte ble presentert av miljøforkjemperen Dr. Vandana Shiva, live på videolink fra India.

 

Les mer om konferansen og last ned foredrag på konferansens nettside.

 

Kilde: Oikos / Økologi Kongress 2009

 

 

 

Offentlige økologiske innkjøp øker i Sverige

 

I Sverige har offentlige innkjøp av økologisk mat økt med 20 % i løpet av ett år. Flere kommuner har nådd regjeringens målsetting om 25 % økologisk andel i de offentlige kjøkkenene allerede. Det viser Ekomatcentrums siste undersøkelse.

 

- Oikos etterlyser en målsetting og tiltak for offentlige innkjøp av økologiske mat også i Norge. Det er det viktigste grepet vi kan ta, sier daglig leder Reidar Andestad

 

Kilde: Oikos

 

Vær så god! Kokebok for deg som vil spise mer miljøvennlig

 

Miljøorganisasjonen Grønn Hverdag har nylig gitt ut boka "Vær så god!" med over to hundre oppskrifter som gjør det lettere å ta miljøhensyn i hverdagen.

 

Flere kjente kokker bidrar med oppskrifter, blant andre Arne Brimi, Charlotte Mohn, Tove Diesen, Mattis Gulbrandsen og Christopher Sjuve. Boka er i tillegg krydret med miljøfakta og informative rammetekster.

 

Les mer om boka hos Grønnhverdag.

 

Les flere øko-nyheter på http://www.oikos.no/newsread/news.asp?N=5034&wce=index