NYHETSBREV NR 38/09 FRA OIKOS

Nyhetsbrev 7. desember 2009

Oikos oppfordrer til økomelkejakt

 

Hvor mye økomelk finnes i din butikk? Oikos oppfordrer alle sine medlemmer til å bli med på en melkedugnad. Utstyrt med sjekkliste, vil vi besøke flest mulig butikker i hele landet for å kartlegge hvordan tilgangen på økologisk melk er.

 

Les mer om kampanjen her.

 

 

 

Barnebok om økologisk landbruk

 

 

- Skal jeg fortelle deg en historie før du spiser meg opp, sier marken til fuglen. Fuglen blir nysgjerrig, og får dermed høre historien om hvordan økologisk landbruk fungerer.

 

Slik begynner barneboka "Kornet som ble til mel", en fortelling om kornets vei fra jord til bord, som skal inspirere til bærekraftig tenkemåte og bruk av økologisk mat i barnehagene. Boken ble til etter initiativ fra prosjektet "Fellesløft for norsk økologisk matkorn" ved Fylkesmannen i Oslo/Akershus. Du kan kjøpe boken hos Oikos.

 

Les mer her: Kornet.no / Oikos

 

 

 

Business as usual is not an option

 

På den 2. europeiske økologikongressen til IFOAMs EU-gruppe, la fagfolk og politikkutformere fram hvilke forandringer som må gjøres med dagens landbrukspolitikk for å møte utfordringene med klimaforandringer, tap av biologisk mangfold og matsikkerhet. Landbruket må bruke færre innsatsfaktorer og ta hensyn til klima og biologisk mangfold, uttalte eksperter på den europeiske økologikongressen i Brüssel den 1. desember.

 

Les mer her.

 

 

Oppdaterte faktaark om økologisk landbruk

 

Følt behov for enkle svar som er vitenskaplig begrunnet, på komplekse økologiske problemstillinger? Da er hjelpen nær. Forskere på Bioforsk Økologisk har oppdatert faktaark innen ulike tema knyttet til økologisk landbruk.

 

Les mer her.

 

 

 

Les flere øko-nyheter på www.oikos.no