NYHETSBREV NR 39/10 FRA OIKOS – ØKOLOGISK NORGE

NYHETSBREV 22. november 2010

- Business as usual in NOT an option

 

- Vi må bevege oss bort dagens konvensjonelle landbruk med fokus på avlingsmengde til bærekraftige systemer som "low external input" og økologisk landbruk, uttalte professor Hans Herren under et debattmøte om GMO og verdens matforsyning i Oslo i dag. Hans Herren var leder av den omfattende internasjonale landbruksrapporten IAASTD og mottaker av verdens matvarepris.

 

- Veien framover ligger i ei systemtilnærming, hvor vi må bruke og forvalte naturlige systemer for å redusere skadegjørere, uttaler Herren. Vi må støtte og involvere småbrukere og familielandbruket, i tillegg til å støtte opp om større mangfold av vekster, husdyr og landbruksssystemer.

 

Kilde: Oikos - Økologisk Norge

  

EU med massiv forsking på biedøden

 

EU-parlamentet er uroleg for biene. Landbrukskommiteen i EU-parlamentet har lagt fram ein omfattande plan for å finne ut kvifor biene døyr. Honningproduksjonen er i fritt fall i Europa, eigenproduksjonen dekkar no berre 50 prosent av forbruket i EU, ei rekke birøktarar har måtta gje opp, og kommiteen ønsker å gjennomføre tiltak som kan hindre vidare spreiing av den mystiske biedøden, som først råka USA melder Gennytt.

 

-Her er det grunn til stor uro og det er viktig at det kjem ekstra forsking, seier Reidar Andestad. I Oikos - Økologisk Norge meinar vi at myndighetene må kutte sprøytemiddelbruk og satsingen på genmodifisert artar for å sikre eit bærekratig landbruksmiljø, slik at vi ikkje på fleire område opplever det som skjer med biedøden i USA og EU.

 

Kilde: Oikos - Økologisk Norge / Gennytt

  

ØkoSMARTE barn

 

Gjennom Ungt Entreprenørskap i Oslo har 6. klassingene ved Voksen skole kastet seg løs på oppgaven - Hvordan få flere til å kjøpe og spise økologisk mat? Barna slo til med en rekke kreative løsninger og er også overbeviste om at de skal påvirke sine foreldre. Driver du butikk i Voksenåsen i Oslo er det bare å øke utvalget av økovarer. - Godt og spennende opplegg som andre skoler gjerne kan kopiere, sier Marte von Krogh i Oikos - Økologisk Norge. Hun var med på dialog med elevene og ser fram til å møte elevene igjen på miniØyafestivalen.

 

Kilde: Oikos - Økologisk Norge

 

 

Fortsatt vekst i 2010 i omlegging til økologisk

 

Det knytter seg stor spenning til omleggingstakten til økologisk landbruk etter at Tine kuttet økomelktillegg for nye produsenter og Nortura tar imot færre dyr som økologisk. Statens landbruksforvaltning har kommet med nye tall for økologisk landbruk. For 1. års omlegging til økologisk drift er det 30 000 dekar hos 380 tilskuddssøkere i 2010.

- Dette er gledelig høgt sett i forhold til de svekka betingelsene for økologisk produksjon, sier fagsjef Jon Magne Holten i Oikos - Økologisk Norge.

 

Kilde: Oikos - Økologisk Norge

  

Ingen grunn til å fire på økomålsetningen

 

Professor Reidar Almås ved Norsk senter for bygdeforskning sier i dag som innspill til den nye landbruksmeldinga at økomålsetningen bør fires på. Det er ikke så lenge siden den økologiske målsettingen ble drøftet på nytt. I forbindelse med Soria Moria 2 erklæringen sendte Oikos - Økologisk Norge forslag til regjeringen om å flytte 15 % målet for økologisk produksjon og forbruk til 2020 og ikke lenger til 2015. Dette gikk regjeringen inn for.

 

- Den økologiske målsettingen er fortsatt ambisiøs, men vi har faktisk passert over 5 % økologisk areal i Norge, mange mente det var urealistisk for noen år siden, sier dagligleder i Oikos - Økologisk Norge, Reidar Andestad. Vår holdning er at nå bør jobben gjøres for å sette fart bak målsettingen som er der, så får en vurdere nærmere 2020 om målsettingen bør justeres. Inntil da kan mye ha skjedd både når det gjelder miljømessige krav til produksjon og forbrukernes interesse for å velge økologisk mat.

 

Kilde: Handelsbladet