Økologisk produsentkartlegging - et skritt for økt salg og markedsføring

Her inviterer vi økologiske produsenter til å legge inn informasjon om sine produkter og produksjonsplaner. Interesserte kan etter det hentes ut denne informasjonen og bestille varer fra de aktulle produsentene. Særlig vild ette vøre nyttig for festivaler og storkjøkken, men det er også åpent for ienteresserte forbrukere.

Her er linken til Oikos sin produsentkartlegging:

http://oikos.onnet.net/produsent5485.asp

 

Har du spørsmål eller merknader til dette sendes det til

setremyr@oikos.no