Økologisk ull

Økosauer fra Skaun i Sør-Trøndelag.  Foto: Oikos

Produkter av norsk økologisk ull? Ja takk!

Oikos har jobbet med en forstudie på norsk økologisk ull i samarbeid med iiS, som er støttet av Innovasjon Norge Rogaland. Forstudien kartlegger om det er grunnlag for å starte et prosjekt, med mål om å kunne produsere tekstilprodukter av økologisk ull i Norge, gjennom Innovasjon Norges ordning ’Bedriftsnettverk’. Tanken er å etablere et levedyktig samarbeid mellom aktører innenfor hele verdikjeden for økologisk ull. Forstudien kartlegger hva som konkret kan være mulig, samarbeidsform og samarbeidsvilje mellom de ulike aktørene.

 

iiS sine kunder og bedrifter i Norge som produserer tekstilprodukter med ull, har fått tilsendt spørreskjemaer for å kartlegge produksjonsvolum, omleggingsmuligheter og interesse.

 

Vil bøndene levere ull?

Bønder som har økologisk sau- eller geitehold, annen økoproduksjon med sau/geit under omlegging eller konvensjonelle sauer/geiter, samt eventuelt kaniner, lama eller alpakka, bes svare på spørsmålene her

Vi er helt avhengige av å høre fra dere dersom dette skal kunne videreutvikles til et prosjekt, - bli med på laget!

 

  Vi er i dialog med Innovasjon Norge om å videreføre forstudien i et forprosjekt.

 

 

Har du spørsmål i forhold til denne studien, send mail til prosjektleder Maiken Pollestad Sele på maiken@oikos.no eller prosjektmedarbeider Nora Olafsdatter Krogh på nora@oikos.no