Dammans vekkerklokke

“Vårt økonomiske system er dømt til å vokse. Med fri konkur­ranse, uten klare politiske beg­rensninger, vil systemet til sist vokse seg til døde”, skriver Erik Damman. Han er som vanlig aktuell, denne gangen med boken "Verdirevolusjonen".

Dammann mars 2015
Verdirevolusjonen
Erik Damman
flux.no

På 70­-tallet førte hans første bok, Framtiden i våre hender, til at organisasjonen med samme navn ble stiftet. Allerede da mente de fleste nord­menn at vi hadde nok. Siden den gang er vårt forbruk tredoblet. Nå prøver Damman nok en gang å vekke oss. Han er én av de viktige personene i ”eldrerådet”, de som argumenterer tyngst for et paradigmeskifte. Et nytt tenkesett, en ny måte å omgås på, der konkur­ranse og egoisme erstattes med samarbeid, fellesskap og omsorg.

Gjennom knapt 100 sider tar han oss med til et fremtidsscenario; år 2200. Deler av boken er skrevet som samtaler mellom en historie­student og to professorer. Studenten lurer på hvordan samfunnet rundt 2015 kunne gå så langt i feil retning, til tross for at menneskene visste bedre. Via samtalene forsøker Damman å vise oss våre fastlåste handlings­mønster. Vi kjenner oss igjen, og det er skummelt. Våkner vi nå? Boken fortjener en plass i alle hjem – og å bli lest.

Kommentarer:

Samarbeidspartnere

Annonsører