Biodynamisk praktverk

Biologisk-dynamisk forening har vært pådriver for å lage en norsk bok om biodynamisk landbruk. Boka bygger på Einar Grepperud og Emil Mohrs "Biologisk-dynamisk jordbruk" som kom ut i 1985, men mye har skjedd på de 14 årene som har gått. Forsker Berit Swensen har bearbeidet manuset og ført til nytt stoff.
levende mangfold
Berit Swensen
Et levende mangfold:
om biodynamisk jord- og hagebruk.

Andrimne forlag og Biologisk-dynamisk forening
2009

Bokutgivelsen er et stort løft for en liten forening som ønsker å utbre kunnskap om det de kaller "den tredje mulighet" - jordbruksimpulsen som startet med Rudolf Steiners åtte foredrag i 1924. Boka er godt skrevet og gjennomillustrert av relevante bilder, de fleste tatt av Finn Dahle Iversen. Boka trekker frem seks gårder som alle drives av svært dyktige bønder med har mye viktig å formidle.

ANTROPOSOFISK PEDAGOGIKK
Steinerbarnehager og –skoler har nådd langt ut over kretsen av overbeviste antroposofer. På samme måte var det langt flere enn antroposofene som valgte å kjøpe biodynamiske matvarer på gamle Helios. Denne boka er skrevet for folk som har kommet i kontakt med antroposofien og ønsker å forstå mer av bevegelsens syn på mat og matproduksjon. For en leser som ønsker å forstå det antroposofiske og biodynamiske grunnsynet, er det til stor hjelp at forfatterne ofte er mer spørrende enn konstaterende. "Kjenner vi egentlig stoffenes egenskaper i det levende?" Bokas kapittel om biodynamisk forskning dokumenterer at bevegelsen både eksperimenterer og utvikler seg. Dette er viktig kunnskap, også for dem som avfeier biodynamiske preparater og dyrkingsmetoder som overtro.

MAT I PRAKSIS
Boka inneholder to kapitler om mat i praksis. Biodynamikerne prioriterer ofte kornproduksjon i kombinasjon med storfe. Dette er altså ikke en vegetarisk bevegelse, selv om det understrekes flere ganger at vi bør spise mindre kjøtt enn vi gjør i dag. De ulike kornslagene er gitt en sentral plass i den lekre oppskriftsdelen bakerst i boka. I tillegg presenterer Bente Westergaard oppskrifter med rotfrukter.

KUER OG HORN 

Kapittelet om de biodynamiske preparatene er befriende konkret i sin beskrivelse av hvordan preparatene lages. Kuhornpreparat 500 lages faktisk ved å fylle kumøkk i et kuhorn som graves ned i god matjord på ca 40 cm dyp. Hornene skal ligge til våren kommer. Beskrivelsene av kua, og kuhornet, er derimot relativt høytflyvende: "(Kua) synes å drømmeaktig oppleve fôrets sansekvaliteter og leve hengitt til sine fordøyelsesprosesser der den ligger og drøvtygger ... I hornenes hulrom kan disse kvalitetene akkumuleres." På den annen side: Vårt samfunn preges ikke av noen påtrengende stor respekt for levende vesner. Bidynamikernes besjeling av planter og dyr utgjør en viktig del av motkreftene mot dagens industrijordbruk og rovdrift. For den som ønsker å forstå denne delen av det økologiske landbruket, er boka absolutt å anbefale.


Kommentarer:

Samarbeidspartnere

Annonsører