Fin bok om komposering

Kompostering trenger ikke være hardt arbeid, det koster nesten ingenting, alt du trenger er tålmodighet. Alt avfall som har vært levende kan komposteres. Denne boken viser deg hvor enkelt det er å bli selvfosynt med god jordforbedring og er en nyttig gave til alle med en hageflekk eller mer.
Thompson Kompost
Ken Thomsen
KOMPOST
DAMM forlag, 2008

Det finnes mye god litteratur om kompost, og på våren arrangeres det kurs i kompostering over hele landet. Å kunne lage en god kompost, og ikke minst forstå viktigheten av kretsløpet i naturen, er selve "grunnkurset" for nesten alt som omhandler økologi. Å resirkulere sitt eget avfall, eller i hvert fall store deler av det, gir en god følelse av å bidra. Premien er gratis næring til jorda. Ivrige kompostører blir nesten forelsket i komposten sin. De rører og fyller på, ber mannfolkene slå lens i den når det er nødvendig for sammen–setningen, omtaler søppelhaugen i de varmeste vendingene og utveksler erfaring og graden av vellykkethet med stor iver.

Fra jord til jord
Alt som kommer fra jorda skal tilbake. Dette er en mekanisme som kom helt naturlig før i tiden, da folk var avhengig av dette kretsløpet. I løpet av de siste 50-100 årene har de fleste av oss fjernet oss fra denne naturlige tilnærmingen til både jord og mat. Men selv om vi bare har en liten hageflekk til rådighet kan vi ta litt av dette tilbake og samtidig bidra til et bedre miljø.

Vil du se hva jorda inneholder, les her.
Kurs og info om kompostering, se her.

 

 

 

Kommentarer:

Samarbeidspartnere

Annonsører