Fin, norsk kjøkkenhagebok

Kirsty McKinnon ved Bioforsk Økologisk har skrevet en praktbok om kjøkkenhage for norsk klima. Forfatteren mener en kjøkkenhage kan ha stor verdi for den enkelte, men også for den totale matproduksjonen. Den inspirerer til litt møkk under neglene!
Kirsty Mckinnon 
Kirsty McKinnon
Kjøkkenhage:
Dyrk økologisk for norsk klima
Tun Forlag 2011
ISBN978-82-529-3317-8

Småhager
Kirsty McKinnon har arbeidet med rådgivning innen økologisk hagebruk i flere tiår, og er knyttet til Bioforsk sitt senter på Tingvoll. – En hage pluss en hage pluss en hage. I sum er det en million hager i Norge, sier Kirsty McKinnon, som mener en hage kan ha stor verdi for den enkelte, men også for den totale matproduksjonen. I Norge en det nesten 1,7 millioner dekar hage. Det vil si ca. 17% av jordbruksarealet i Norge. Å få til mer matproduksjon på disse arealene er viktig, selv om vi i Norge i dag ikke er avhengig av maten fra småhagene.
– For noen tiår siden var matproduksjonen knyttet til småhager et viktig bidrag til husholdningene, forteller McKinnon, som også arbeider for at skolene i Norge skal etablere skolehager. Hun legger til at i andre deler av verden er småhager viktig for å fø familiene.

Dyrk økologisk
"Kjøkkenhage" er en informativ bok om økologisk hagebruk. Den tar for seg dyrking og stell av grønnsaker, urter, frukt og bær og hvordan du bør høste, lagre og videreforedle avlingen. Boka er rettet mot hageeiere med alle slags type hager; i krukker og kar på balkongen, i vinduskarmen, på takterrassen, i skolehagen, parsellhagen, villahagen, bakgårdshagen eller på hytta, for å ha nevnt noen steder.
Boka omtaler kjøkkenhager fra sør til nord, fra fjord til fjell, og viser at det vokser og gror i kjøkkenhager overalt i landet. Det betyr ikke at alle vekster trives overalt, men det overalt er vekster som trives! Mulighetene er større og sjansene for å lykkes bedre i en kjøkkenhage på Sørlandet enn i Nord-Norge. Men kanskje gleden er desto større for den som kan høste inn grønnsaker fra en kjøkkenhage der frosten kan være gjest også midtsommers?

Anmeldt av Anita Land 26.04.2011

Kommentarer:

Samarbeidspartnere

Annonsører