Geriljan er løs

Håkon Mella er balkong-­ og vinduskarmdyrker, geriljagartner, hønseholder, birøkter og hage­arbeider på Geitmyra i Oslo. Nå er han også hagebokforfatter.
Enkel kjøkkenhage på 1-2-3
Enkel kjøkkenhage på 1-2-3
Håkon Mella
J. M. Stenersens Forlag AS, 2013

Mella har samlet bred kunn­skap om det å dyrke i byen, og dette deler han med oss i denne boken.

I første kapittel pres­enterer han frøets vei fra kjøkkenbenken, via vinduskarmen, balkongen, kjøkkenhagen og tilbake til kjøkkenbenken igjen, denne gangen som mat.
Neste kapittelet er viet nødvendig basiskunnskap for en vellyk­ket innhøsting. Her får du en innføring i balan­sen mellom sol, vann, mikroklima og jord, og om hvordan du lager og bruker gjødsel og kompost.
”Fra frø til spire” gir deg tips til frø og knoller du, ofte uten å være klar over det, har fått i hus via dagligvarene.
Et lengre kapit­tel tar for seg kjøkkenhagen, hjelper deg i gang med å planlegge denne, lærer deg å så, luke, dekke og takle snegler. Siste kapittel gir inspirasjon til bevaring av grøden.

Mella har laget en inspirerende bok som hjelper deg i gang enten du har hage eller bare noen potter og kasser. Boken er en innfallsport til et stort fag. Alt du ikke finner i boka kan du, som han skriver, finne på nett via riktige adresser. Fine bilder er Henning Mella ansvarlig for.


Kommentarer:

Samarbeidspartnere

Annonsører