Ikke så vanskelig

En flott bok for deg som har lyst å bli en ordentlig surdeigsbaker.SURDEIG
Casper Andre´ Lugg og Martin Ivar Hveem   Fjeld
Surdeig

vigmostadbjorke.no

Det er ikke så vanskelig å bake med surdeig, men det er omsten­delig og noe du antagelig fortset­ter med hvis du først gir liv til en deig. Kanskje det er litt som å begynne å røyke? Litt smerte­fullt første gang du prøver, og veldig vanskelig å slutte. Spørsmålet er om ikke Casper Andre´ Lugg og Martin Ivar Hveem Fjeld gjør det verre enn det er i denne boka. En meget grundig beskrivelse av hele pro­sessen, hvordan vi starter, hvor­ dan vi bretter og folder, hever og etterhever, hvor mange timer vi må vente, hvordan vi skal plan­legge et liv som surdeisgbaker og ikke minst en forklaring rundt alt som kan gå galt. Antagelig behø­ver vi ikke vite alt det disse gutta vet, men det kan neppe skade å stille godt forberedt, selv til noe så genuint som å bake brød. Surdeigsbaking er for mange blitt en livsform. Brødet smaker så godt at vi ikke har problemer med å forstå den ekstra innsat­sen. Kjenner du noen med ambi­sjon om å lære å bake med sur­deig, er dette gaven. Boken er et godt stykke håndverk, akkurat som surdeigsbrødene og med fine bilder som Simen Grytøyr har tatt.

Kommentarer:

Samarbeidspartnere

Annonsører