Mat for en varm planet

Selvsagt er det ikke bra for miljøet med monokulturer, hurtigmat og kjapp profitt. Det er ikke bra for kroppene våre heller.
Forside - Diet for a hot planet
Anna Lappé,
Diet for a hot planet:

the climate crisis at the end of your fork and what you can do about it.
USA 2010
 

Tittelen Diet for a Hot Planet (mat for en varm planet) pirrer nysgjerrigheten. Den er skrevet av Anna Lappé, datteren av den kjente miljøaktivisten Frances More Lappé som i 1971 utga boka Diet for a Small Planet. Denne boka tar for seg sammenhengen mellom matvalgene i de rike landene og sultproblemene i verden. Unge Lappé skriver i oppfølgeren om sammenhengen mellom matproduksjon og klimaendringer.Alle snakker om hvordan fly-, bil- og båtreiser, kullkraftverk og oljeboring medfører klimagassutslipp, men hvordan maten vår produseres er ofte ikke nevnt. Et godt eksempel er Al Gores film En ubehagelig sannhet, som ikke sier noen ting om landbruk.

Klimagass fra husdyrhold
Anna Lappé skriver lettlest om et ganske tungt tema. Boken er fullspekket med viktig informasjon. Hun er opptatt av dyrehold og kjøttforbruk. Det globale husdyrholdet medfører 18 % av klimagassutslippene – hvilket er mer enn de totale utslippene fra verdens transportsektor. En av de viktigste grunnene til at husdyrhold er så belastende, er at det finnes så vanvittig mange dyr. Fra 1965 og frem til i dag har antallet husdyr økt fra 10 til 56 milliarder dyr, som slaktes for menneskeføde i året, fisk og sjømat er ikke inkludert. Det finnes nesten åtte ganger så mange husdyr som det finnes mennesker på jorda. Dyrene
fôres med kraftfôr som er svært energikrevende å produsere, og som i tillegg ofte transporteres langt. Dette medfører ytterligere miljøproblemer, for eksempel nedhogging av regnskog. Vi blir minnet på at vi må tviholde på beite og grovfôr fremfor kraftfôr innen økologisk husdyrhold. For klima, kulturlandskap og dyrenes og vår egen helse.

Vondt for jorda, vondt for kroppen
Forordet til Diet for a hot planet er skrevet av den kjente amerikanske miljøaktivisten Bill McKibben. Han hevder at hele det industrielle matsystemet sikrer at all mat blir mer eller mindre marinert i råolje før vi spiser den.
McKibben mener at det globale matsystemet aldri har vært bedre beskrevet enn i denne boken. Han skriver
"En hær av lobbyister som rettferdiggjør det som ikke kan rettferdiggjøres, som sprer tvil der ingen tvil finnes og som undergraver de innlysende svarene som sunn fornuft gir.", skriver han. Selvsagt er det ikke bra for miljøet at
vår kultur har utviklet et system som fremmer monokulturer, hurtigmat og kjapp profitt. Ikke er det bra for kroppene våre heller.

Matråd for å hjelpe en varm planet
Den siste delen av boken heter «action»; handling. Her listes det opp prinsipper for en klimavennlig diett: Spis økologisk, spis mer grønt, spis lokalt, spis restemat, lag mat fra bunnen av og dyrk din egen kjøkkenhage.
Disse rådene kommer ikke som noen bombe for den som har fulgt med litt i miljødebatten, men det er fint å bli minnet om dem fra ulike hold. Boken som helhet gir mer kjøtt på beinet for alle som ønsker å bidra til en bevisstgjøring om hvordan matproduksjonen vår bør foregå, og i hvilken retning den bør utvikle seg.


Kommentarer:

Samarbeidspartnere

Annonsører