Nyttig bok om bier

I Norge er det ikke biedøden som er det største problemet, men røkteyrket som er utdøende.
org Bier og birokting HOY
Ragna Ribe Jørgensen
Bier og birøkting i by og bygd.

Kagge forlag AS
kagge.no

Vi blir stadig mer opptatte av bienes ve og vel. Denne bevisst­gjøringen er nødvendig, og vi kan takke ildsjeler i mange land som setter de økologiske forholdene i en helhet, slik at de rundt i verden nå tar grep for å hindre ytterlig­ere biekollaps. For forfatteren av denne boken startet interessen med at hun fikk ansvaret for en venns bifolk, som et bisamfunn heter. To bikuber ble plassert i hennes varetekt like før vinteren. Dette var starten, også på en eventyrlig vekst for Oslo som nytt og populært hjemsted for flerfoldige tusen bier.

Ragna Ribe Jørgensen har vært en sann inspirator for ByBi røktelag som har satt biene og deres nytte­verdi på agendaen i hovedstaden. De har plassert ut kuber i parker, hager og på tak. I høst kom boken som vil inspirere enda flere som har lyst til å starte med røkting.

I Norge er det nemlig ikke biedøden som er det største problemet, men røkteyrket som er utdøende. 75 prosent av all honning vi spiser her i landet er importert, dette kunne vi vel produsert selv.

Boken er interes­sant på mange plan og for alle som liker honning. Full av nyttige opplysninger og noen oppskrifter.

Kommentarer:

Samarbeidspartnere

Annonsører