Obligatorisk for miljøbevisste

”Sann erkjennelse av verden, sier Steiner, er utenkelig uten kjærlighet til den.”
Spirituell oekologi
Spirituell økologi:
Utvalg av Rudolf Steiners skrifter og foredrag,
kommentert av Matthew Barton
Antropos Forlag, 2011

"En holdning ovenfor naturen som er preget av utbytting er derfor bare et ytre uttrykk for og praktisering av en selvsentrert og følgelig grunnleggende kjærlighetsløs tenkemåte og følelsesart."

Økologi
Rudolf Steiner la på 1920-tallet grunnlaget for det biologisk-dynamiske jordbruket. Han forkynnet en dyp forståelse og respekt for sammenhengene i naturen og universet, noe som kommer til syne i boka Spirituell økologi. Steiner var langt forut for sin tid i sin forståelse av menneskets nødvendige forhold til universet. En forståelse som i nyere tid har vært representert av dypøkologen og filosofen Arne Næss, med flere.

En hyllest til livet selv
Steiners refleksjoner i Spirituell økologi er tidvis abstrakte og svevende, men Bartons kommentarer, samt forord av Thomas Hylland Eriksen, gjør hans skildringer om forholdet mellom menneske, natur og univers, forståelig for leseren. Ikke alt er like lett å følge, men slik Hylland Eriksen skriver i forordet, kan Steiners ord da heller leses som en poetisk hyllest til naturens skjønnhet og livet selv.

Mer reelt enn spirituelt
Det meste av Steiners budskap er likevel håndgripelig og logisk, og mer reelt enn spirituelt. Spirituell økologi er en påminnelse om at mennesket er en del av naturen og ikke noe utenfor, og at vi alle derfor har et ansvar for både levende og ikke levende vesener. For vår egen og våre barns del, og også for altets egenverdi.

Et stykke på vei
Å ta innover seg innholdet i Spirituell økologi er obligatorisk for miljøbevisste og økologer, og en forutsetning for politikers arbeid for bærekraftig utvikling. For andre kan den, slik Hylland Eriksen skriver, leses som poesi. Tar vi budskapet innover oss har vi kommet et godt stykke på vei.

 

 

 

Kommentarer:

Samarbeidspartnere

Annonsører