Praktverk om ysting i Valdres

En gang ble det ystet på omtrent hver eneste gård og seter i Norge, melka ble foredlet så den kunne bevares som mat for familien gjennom hele vinteren. I takt at matproduksjonen er industrialisert og økonomien og tilgjengeligheten på mat stadig er blitt bedre, har gårdsysteriene blitt færre og færre. Vi er nå i ferd med å miste den lokale kunnskapen om ysting.

Ysting i Valdres
Helge Gudheim
Ysting i Valdres, sett i norsk og internasjonal sammenheng.
Forlaget Mat&Kultur AS, 2013
Bestilling: matogkultur.no, post@matogkultur

For å bevare ystetradisjonene for fremtiden, har journalisten Helge Gudheim skrevet Kinning, bresting og ysting i Valdres, sett i norsk og internasjonal sammenheng. ”Hovudpoenget med boka er å videreføre kunnskapen om det budeiene laga av smør og ost på stølane i løpet av sumarmånadene” skriver han om sitt 2,9 kilo tunge praktverk. Gjennom åtte år har Gudheim dokumentert den førindustrielle ystetradisjonen i Valdres grundig og samtidig trukket paralleller til tradisjoner ellers i landet og i verden.

Boken er en rik sammensetning av ystefaglig kunnskap og autentiske oppskrifter, bygdehistorie, intervjuer med budeier, en dialektordliste og en oversikt over norske osteprodusenter. Dette er med andre ord godt lesestoff både for dem med interesse for kulturhistorie og dem med interesse for praktisk ysting.

Ysteteknolog Ragnhild Nordbø skriver: ”Etter det eg kjenner til, finst ikkje tilsvarande verk frå andre steder i landet. I og med at boka er usedvanleg detaljert og tru mot kjeldene i skildring av framstillingsprosessane, og samstundes skildrar eit veldig stort produktmagfold, vil ho vera ein nyttig reiskap for dei som skal utvikle mjølkeforedling basert på tradisjonane òg i andre bygder enn Valdres.”

Dette er unikt materiale og et solid håndverk, som selges i kilopris, 200 kroner kiloen, 580 kroner i alt.

Kommentarer:

Samarbeidspartnere

Annonsører