Vil ikke, men må vite

Dette er en bok som ingen har lyst til å lese. Må vi ta stilling til dette? At stadig flere ting vi omgir oss med inneholder store mengder syntetiske kjemikalier som kan føre til allergier, kreft, skade på arve­ materialet og forstyrre hormonsystemene?
Giftig
Ethel Forsberg
Gifit! Om kjemikalier, plast og våre barn
spatracus.no

Informasjon vi gjerne skulle sluppet å forholde oss til, men det kan vi ikke. Forskningsrapportene er klare og tydelige, men hva hjelper det hvis ikke myndighetene forbyr skadelige stoffer og produsentene ikke slutter å produsere produkter med dem? Forfatteren lister opp eksemplene på rad og rekke. De giftige stoffene finnes i like stor grad i barns leker som i voksnes elektronikk. Barn pa°virkes mer enn voksne fordi de er mindre og ikke ferdigutviklet.

Ethel Forsberg, tidligere generaldirektør for Kemikalieinspektionen, sakkyndig i Miljödepartementet, miljøsjef i KF­Coop og i Stockholms miljöförvaltning, har vært relativ taus i mange år, men nå syntes hun det var på tide å advare mot en annen type taushet; plast­ og kjemiindustriens mørklegging av hva det de produserer inneholder. Giftig! gir leseren innsikt i kjemikalienes makt over våre liv, og en håndbok i hvordan vi kan styre unna de farlige kjemikaliene. Tre enkle råd er; kast leker av plast som er over tre år gamle, kjøp mat med Ø­-merke, matens miljø­ merke, og luft ofte. Uansett hvor skitten luften er ute er vil den alltid være renere enn den som er inne der små partikler fyker rundt og lander på gulvet der barna krabber omkring.

Kommentarer:

Samarbeidspartnere

Annonsører