Jorda det er oss det…

27.03.2012

Vi trenger de samme stoffene som jorda (pluss noen til). Ubalanse resulterer i syk jord, syke planter – og syke mennesker. Hvis noe i hagen ikke trives, se her om det er et eller annet stoff som mangler.

NITROGEN (N) er viktig for bladenes og stilkenes vekst. Planter behøver mye nitrogen, er det mangel på nitrogen blir bladene gule og blomstene små. Gis det for mye nitrogen, vokser planten for raskt, noe som minsker blomstringen og avlingen.

FOSFOR (P) har betydning for dannelsen av blomster og dermed fruktanlegg.

KALIUM (K) spiller en sentral rolle for plantenes vannbalanse. Derfor minner mangelsymptomene om symptomene ved vannmangel, dvs. redusert saftspenstighet og pjusket utseende. Ved sterkere mangel får bladene visne kanter og ruller innover.

KALSIUM (Ca) har betydning for styrken i stengler og rotutvikling. Skudd som tørker, er typiske tegn på mangel. De mest alminnelige symptomene på kalsiummangel er f.eks. flekksyke i epler og brune kanter på salatbladene. 

MAGNESIUM (Mg)
brukes i store mengder og inngår i de grønne bladene som viktig bestanddel i det grønne fargestoffet klorofyll. Mangel på magnesium viser seg som flekker på bladene, grønne bladnerver og gulaktige blad.

SVOVEL (S) påvirker avlingens kvalitet og smak. Svovel er spesielt viktig, f.eks. for kål- og løkplanters aroma. Svovel utvaskes lett, så alle avlinger bør tilføres svovel ved vekstsstarten om våren. Mangler planten svovel, opptas og utnyttes nitrogen ikke optimalt, veksten går i stå.

BOR (B)
påvirker blomstringen og frøenes utvikling. Bormangel opptrer mest i rotfrukter, dvs gulrøtter får sprekker og blir deformt, rødbeter får ru overflate og knuter. Bor bør doseres med forsiktighet, ettersom bor i altfor store mengder er giftig for plantene.

KOBBER (Cu) bidrar, liksom magnesium, til plantenes opptak. Mangel på kobber er kjennetegnet ved at de yngste bladene blekner i spissen og langs kantene. 

MANGAN (Mn)
er som jern, viktig for dannelsen av klorofyll. Mangelsymptomene minner om symptomer på jernmangel, foruten at bladene punktvis gulnes mellom bladnervene.

JERN (Fe) bidrar til fremkomsten av klorofyll, og ved mangel vil den grønne fargen ikke eksistere. Normalt finnes det tilstrekkelig jern i jorden. Det første symptomet på jernmangel er, at de yngste bladene gulnes mellom bladnervene. Jern har dessuten en sviende effekt på mose i plenen samt at det gir gresset en dypgrønn farge.

MOLYBDEN (Mo) er viktig for proteindannelsen. Mangel på molybden har lignende symptomer som ved nitrogenmangel. Bladene blir lyse med oppadrullede kanter og deretter går veksten i stå.

SINK (Sn)
er viktig for planteveksten. Hvis plantene får for lite sink, blir bladene lysegrønne eller gule. Sinkmangel forekommer sjelden. En god kompost som du blander med jord sørger for at den holder seg frisk.

Kommentarer:

Samarbeidspartnere

Annonsører