Advarer mot genmanipulert mat

28.04.2012

– Det kan være en sammenheng mellom genmanipulert mat og den eksplosive økningen av allergikere i USA og Australia, sier professor og slimhinne-ekspert Per Brandtzæg ved Rikshospitalets patologiklinikk.

– Hva er allergi?
– Allergi er en immnuologisk overreaksjon mot et stoff, f.eks. et matprotein, som i seg selv ikke er farlig. Det er gjerne anistoffer av klassen immunglobulin E (IgE) som fremkaller raskt en betennelsesreaksjon, slik vi ser det ved høysnue fremkalt av gresspollen. Men ved matallergi kan også IgG-antistoffer og T-celler utløse langsommere allergiske symptomer.

– Og hva er slimhinner?
– Slimhinnene er den hudlignende kledningen som dekker våre indre overflater i munnhule, luftveier og mage-tarmsystem. Slimhinnene har en enormt stor overflate som tar opp næring og oksygen og beskytter kroppen mot skadelige stoffer – populært sagt et slags grensevern.

– Kan man bli allergisk av å spise genmanipulert mat?
– Vi vet at de siste 10 årene har forekomsten av allergi økt kraftig i USA og Australia, samtidig som befolkningen spiser stadig mer genmodifiserte mais- og soyaprodukter. Jeg ser det som sannsynlig at det er en sammenheng her, men det må selvsagt bevises vitenskapelig.

– Hva er sammenhengen mellom GMOer og allergi?
– De insektresistente genmodifiserte plantene (Bt-plantene) produserer Cry-proteiner som skal ta knekken på skadeinnsekter. Disse Cry-proteinene kan åpne opp barrieren i slimhinnene, på samme måte som kolera-toksinet gjør. Det er kjent at Cry-proteiner og kolera-toksinet ligner hverandre og har lignende effekt.

– Blir vi da allergiske mot Cry-proteiner?
– Nei, men hvis Cry-proteinene åpner opp slimhinnene kan vi bli mye mer sårbare for å utvikle de vanlige allergiene – mot nøtter, kumelk, hønseegg etc.

– Har noen forsket på dette?
– Ikke på mennesker. Men i 2008 kom det en australsk forskningsrapportfra dyreforsøk som viste at Cry-proteiner i kosten åpner opp simhinnene slik at det lekker inn uvelkomne proteiner som kan gi allergi.

– Har ikke amerikanske forskere testet om den genmanipulerte maten er trygg å spise før den ble sluppet ut på markedet?
– Det er utført noen tester med Cry-proteiner fra bakterier. Men det som ikke er undersøkt er hvordan Cry-proteiner som produseres i en genmanipulert plante virker på menneskers slimhinner. Det er nå dokumentert at Cry-proteinene uttrykt i en plante ikke er helt like de Cry-proteinene som er uttrykt i en bakterie. Det er ubegripelig for meg at dette ikke er forsket mer på.

– Hva sier GMO-tilhengerne når du påpeker samfall i tid med genmanipulert mat og økning av allergier?
– EUs mattilsyn (European Food Safety Authority, EFSA) har for lite kunnskap om disse mekanismene. Det står jo store økonomiske interesser på spill her. Mattilsynet i Norge har tatt tak i dette og gått i dialog med EFSA. Vi har jo en lang tradisjon for å være mer GMO-kritiske her i Norge, og jeg håper våre politiske myndigheter vil fortsette med det.

– Antall allergiske barn øker også i Norge, selv om vi foreløpig knapt spiser genmanipulert mat…
– Det stemmer. Fremveksten av allergi kan skyldes mange ting, som overdrevet hygiene og mindre kontakt med bakterier enn før. Men økningen i Norge har ikke vært så dramatisk som i USA og Australia. Australierne rapporterer om en 10-dobling av matallergi de siste 10 årene.

– Hvorfor er barn mer allergiske enn voksne?
– Barn er mer utsatt for allergi fordi de har en mer åpen slimhinne enn det voksne har og et mindre modent immunsystem. Veldig mange allergier kan man vokse av seg, men nøtteallegi blir oftest vedvarende hele livet. I USA er antallet nøtteallergikere mer enn doblet de siste ti årene.

– Hva bør gjøres?
– Det er en sterk assosiasjon mellom GMO og allergi, og slik jeg ser det har vitenskapen en moralsk forpliktelse til å undersøke årsakssammenhengene her før genmodifisert mat kommer i salg i enda flere land.

Ordliste:

GMO: Gen-modifisert organisme, en plante eller et dyr eller en bakterie som har fått arvestoffet sitt endret ved bruk av genteknologi.

Bt-plante: Genmodifiserte planter som inneholder et gen fra Bt-bakterier (Bacillus Thuringiensis). Bt-plantene produserer dermed sin egen insektgift. Disse plantene blir markedsført som miljøvennlige GMOer fordi bøndene ikke lenger bruker kjemiske sprøytemidler mot enkelte skadedyr.

Cry-protein: Forkortelse for krystall-protein; insekt-drepende protein fra Bt-bakterier. Det finnes en rekke ulike Cry-proteiner. Noen virker bare på sommerfugler, andre virker for eksempel bare mot biller. En plante som har fått tilført et gen fra Bt-bakterie vil produsere Cry-proteiner selv.

Kilde: Ren Mat

Kommentarer:

Samarbeidspartnere

Annonsører