Null stress bedre kjøtt

07.05.2012

Dyr som slaktes på gården smaker bedre, er mørere og har bedre holdbarhet, viser nye undersøkelser. Mobil slakting er dessuten dyrevelferd i praksis.

Mobilslakteriet kom fra Jondal på Vestlandet i natt. Nå er to store lastebiler og en henger rigget opp og klare for sesongens siste slakt på Wensaas gård i Lommedalen. 34 dyr skal slaktes denne ettermiddagen.
– Jeg har lyst til å følge dyra fra fødsel til død, sier bonden Anne Helene Wen­saas og skiller et krøllete brunt lam fra flokken den har vært en del av siden fødselen.
Cecilie Mejdell fra Veterinærinstituttet overvåker slakteprosessen. Hun forsker på dyrevelferd og kjøttkvalitet når dyrene slaktes hjemme på gården.
– Stress hos dyr som slaktes gir dårlig­ere kvalitet på kjøttet. Transport av dyr til slakteri og oppholdet på slakteriet kan være stressende for dyrene, sier Mejdell. Hos Mobilslakt går alt så fort at dyrene ikke rekker å bli redde.
Kjøttkvalitet er en kompleks størrelse, men sikkert er det at slakting på gården er bedre for dyrene. Resultatene viser også at kjøttet blir mørere og har lenger holdbarhet enn kjøtt fra dyr slaktet på et konvensjonelt slakteri.

Mobilslakt AS
Torill Malmstrøm som er utdannet veterinær, har vært generalsekretær i Dyre­beskyttelsen Norge og hatt flere andre engasjement innen dyrevelferd. Mobilslakteriet er Debio­godkjent, og de fleste bøndene som henvender seg til Mobilslakt administrerer kjøttet selv. Noen selger det til Mobilslakt, som uan­sett fungerer som et knutepunkt for et nettverk av kjøttprodusenter og kunder som er engasjert i god kjøttkvalitet og dyrevelferd. Slakteriet er godkjent for dyr inntil 120 kg slaktevekt. Som en følge av Malmstrøms engasje­ment har EU endret sitt regelverk for slakting. Endringen setter dyrevelferd i fokus. De nye reguleringene trer i kraft 1. januar 2013 med umiddelbar virkning for alle slakterier i EU.
Les mer om Mobilslakt her

Kjærlighet til dyr i sentrum
Toril Malmstrøm er utdannet veterinær, slakteriets gründer og daglige leder.
– Mobilslakt AS er dyrevelferd i praksis. Det gir også mer igjen til bøndene, og forbrukerne får det beste kjøttet, sier hun. Mobile slakterier er positivt på alle måter, mener hun. Dyrene slipper stress med lang transport og fremmede omgivelser, miljøet spares for milevis med transport og bonden står tilbake med kvalitetskjøtt for foredling og salg. Småskalaprodusenter og lokale slaktere bevarer kunnskap og kultur i bygdene, og forbrukerne får tilgang til god og kortreist mat.

Villsau og kje på menyen
Til nå har flere restauranter og nisje­ butikker fattet interesse for det mobil­ slaktede kjøttet. Stjernerestauranten Maaemo står på kundelisten, og ellers i Oslo finner vi blant annet villsau fra Jondal og høstkje fra Aurland på men­yen hos Baltazar Ristorante.
– Dyr som har gått fritt i fjellet, spist sunt og blitt tatt godt vare på hele livet, har også en fantastisk kjøttkvalitet. Mobilslakt ivaretar denne kvaliteten på beste måte, sier kjøkkensjef Dag Tjersland. Han kjøpte mobilslaktet kjøtt første gang tidlig i 2010. – Malmstrøm har satt meg i kontakt med mange dyktige bønder som driver småskala­virksomhet, forteller Tjersland.

Slakting på gården
"Slakting på gården" er et pilotstudie om dyrevelferd og kjøttkvalitet, publisert i mars 2012. Prosjektet er et tverrfaglig samarbeid mellom Veterinærinstituttet, Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB), Nofima og Sveriges landbruksuniversitet (SLU), støttet av Nordisk Ministerråd. For første gang er dyr blitt fulgt fra bås, gjennom slaktingen og til en måling av kjøttkvaliteten. Både dyr slaktet på konvensjonelt, stasjonært slakteri og Mobilslakt AS har vært med i prosjektet. Undersøkelsen har målt kjøttkvalitet etter blodglukose, mengde kortisol, ph-verdi og mørhet. De foreløpige resultatene fra pilotprosjektet viser at dyrene slaktet ved Mobilslakt AS var roligere før selve slaktingen og hadde lavere verdier av stresshormonet kortisol i blodet enn dyrene som ble slaktet på konvensjonelt slakteri. Kjøttet fra mobilslaktede lam var mørere og hadde lavere ph-verdi i muskelen, et mål for blant annet holdbarhet. Les mer om prosjektet her.

Kommentarer:

Samarbeidspartnere

Annonsører