Økologisk oppdrettsfisk

04.05.2012

Det er fokus, men antagelig ikke stort nok, på hvilke skader fiskeoppdrettsnæringen påfører naturen. Et stykke på vei for en bedre løsning er de som har valgt en økologisk oppdrett. Dette skiller økologisk fisk fra konvensjonell oppdrettsfisk.

- Økologisk fisk spiser kun bærekraftig fôr med naturlig farge, ingen GMO eller antibiotika.
- Økologisk fisk spiser når den selv vil, uspist fôr blir resirkulert.
- Økologisk fisk holdes rene av leppefisk, som er naturens egen metode for renhold av fisk.
- Økologisk fisk må leve og oppholde seg i minimum 600 meter dype fjorder med sterk strøm som gir god vannutskiftning.
- Økologisk fisk har bedre plass i merdene. Minst 98 prosent av volumet må være vann.
- Fiskenoten er ikke impregnert, ellers er det vanlig å bruke kobberimpregnering.
- Fiskevelferd står i sentrum ved høsting. Dette betyr blant annet at mindre fisk hentes opp samtidig, og at fisken må avlives med et slag mot hodet før den bløgges.
- Produksjon av økologisk fisk blir godkjent og regelmessig inspisert av Debio, som er kontroll- og godkjenningsinstans for økologisk produksjon, foredling, omsetning og import i Norge.

ICA, Rema og Meny selger ofte økologisk oppdrettsfisk, men per i dag er det liten produksjon økologisk oppdrettsfisk i Norge.

Om du finner råvaren, hva med Laks med basilikum og erter til middag?

Kommentarer:

Samarbeidspartnere

Annonsører