Spis mer østers!

07.05.2012

Vi oppfordres av Havforskningsinstituttet til å lete etter Stillehavsøsters som er i ferd med å foreta en "unfriendly takeover" langs kysten vår. Den kan bli et problem i årene fremover, og vi oppfordres derfor til å hente opp og spise så mye stillehavsøsters som mulig. Havforskningsinstituttet er også takknemlige hvis du melder fra hvor du finner den.

Det finnes mer enn 100 arter østers i verden. Den hjemlige norske østersarten er flatøstersen (Ostrea edulis), men den står som truet på den nasjonale rødlisten over hva vi ikke skal høste fra havet. Likevel, hvis flatøstersen er et vanlig syn der du dykker og bader, kan den håndplukkes til privat bruk. Men velg helst stillehavsøsters hvis du finner det!

Stillehavsøstersen er rundere og noe mer avlang og grovstrukturert i skallet enn flatøstersen. Den bør varmebahandles først, men kan trygt og gjerne spises, men følg anbefalingene fra blåskjellvarselet. Havforskningsinstituttet gjerne ha bilde og melding om funn. Send en mail til: torjan.bodvin@imr.no

Over hundre funn
Flatøsters har vært brukt som mat i lang tid, men både den og blåskjell står i fare for å bli fordrevet fra sine naturlige leveområder av stillehavsøstersen. Før 2008 hadde Havforskningsinstituttet bare fått melding om to villforekomster av stillehavsøsters, nå er det funnet mer enn hundre lokaliteter på bare få år. Utenfor Tjøme i Vestfold fant de en bestand på mer enn 500 østers og minst tre generasjoner.

Liker varmt vann
Østers har meget kraftige, uregelmessige og ulike skall og kan bli opptil 170 mm i diameter, avhengig av temperaturen. Vanligvis finner du den på få meters dyp der den delvis har vokset seg fast til et hardt underlag. Østers kan bli over 20 år gamle, men vanligvis blir de ikke mer enn 8-10 år. Frem til midten av 1800-tallet var flatøsters vanlig langs hele kysten vår, og store mengder ble høstet. Men så trakk den seg tilbake, og finnes i dag hovedsakelig i områder med høy temperatur om sommeren, som soloppvarmede poller og grunner i områder nord for Trøndelag. I Europa finnes flatøsters fra Middelhavet til Midt-Norge.

flatøsters
Flatøsters

Oppdrettsskjell på tur
Stillehavsøstersen hører naturlig hjemme i Stillehavet, men ble for første gang brukt i østersoppdrett i Holland på 60-tallet. Senere er arten importert til oppdrettsvirksomhet i en rekke land, og har på den måten spredt seg rundt i havet i stor skala. Kvaliteten er best fra høsten og utover vinteren når skjellene har hatt god tilgang på føde og samlet opp mye næring. De kan også holde en høy kvalitet om våren, men ved kjønnsmodningen og gyting forringes kvaliteten. Vill østers må kun høstes i helt rent vann, siden forurenset østers som spises rå kan føre til matforgiftning. Stillehavsøsters liker seg på grunt vann og er derfor utsatt for måkeskitt. Derfor bør stillehavsøsters varmehandles før de spises.

Slik åpner du østers
Hold østersen med den dype skalldelen ned i et sammenbrettet håndkle. Før en østerskniv eller en kraftig tollekniv inn mellom de to skalldelene. Før kniven bakover mot spissen av skallet og skjær løs østersmuskelen. Du kan også legge dem rett på grillen. Varmen gjør at de åpner seg. Husk at stillehavsøsters må varmebehandles før du spiser dem mens flatøsters gjerne kan nytes rå.

Kommentarer:

Samarbeidspartnere

Annonsører