Tran er en ferskvare

24.11.2012

Tran bør vi ta. Ikke for mye, men en liten slurk hver dag har vi godt av. Noen ivrige sjeler i Trøndelag har tatt opp kampen med de store. De mener tran overhode ikke behøver å smake ille. Snarere tvert i mot.

Holder du deg for nesa når du pliktoppfyllende svelger din daglige dose med tran? Som en god kilde til essensielle omega-3- fettsyrer og vitamin D, er tran det eneste kosttilskuddet som er anbefalt. Fra vi er fire uker gamle og livet ut bør vi ta tran. De som får tran helt fra de er spedbarn har som regel ikke problemer med å svelge tran. Men for ungdom og voksne som vil starte med tilskuddet er det verre. Må det smake så vondt?
– Nei, sier Kari Øye, en av gründerne bak en tran som smaker friskt. Den foredles like ved kilden, og tilsettes økologisk timianolje for friskhetens skyld. – Havfruenes tran er presset på dagfersk skreilever. Ikke all tran er det. EUs direktiv sier at det kan gå opptil 36 timer fra fangst til bearbeiding dersom fangsten ikke kjøles ned. Tran er definitivt en ferskvare. Havfruetranen er også foredlet under nitrogenlokk så leveroljen ikke kommer i kontakt med luft. Luft setter nemlig fart på oksideringsprosessen som gjør at oljen harskner.

Tran og fiskeolje
• Fiskeolje utvinnes fra ulike typer fisk, som oppdrettslaks, makrell, ansjos og sild. Ofte blandes olje fra ulike typer fisk.
• Tran kalles det som utvinnes fra torskelever. Tar du tran i flytende form, vet du hva du svelger.
• Kapsler er i all hovedsak fylt med fiskeolje og finnes i mange varianter. Det er vanskeligere for forbruker å kontrollere ferskheten i kapslene.
• Omega-3 er fellesbetegnelse for en familie flerumettede fettsyrer. DPA (docosahexaensyre) og EPA (icosapetaensyre) er marine fettsyrer. Annet omega-3 finnes i noen planter.
Også innholdet av miljøgifter i tran har vært omdiskutert. På slutten av 2011 meldte Mattilsynet at det generelt er lav konsentrasjon av miljøgifter i fisk-, sel- og krillolje. Norge følger EU-standard som tillater inntil 2 pg. (pikogram) miljøgifter per gram tran. Havfruenes tran inneholder mindre enn en firedel av dette.
• Havfruenes tran (også kalt Mermaids) kan kjøpes i helsekostbutikker. Du kan også abonnere og få tranen den tilsendt i posten på havfruene.no

Harskhet i tran og fiskeolje
Norge er verdens største importør av fiskeolje og produserer rundt 40 % av verdens omega-3 produkter. Noe lages også på norsk fiskelever, blant annet Havfruenes Tran, både kapsler og flytende tran, og Möllers tran.
Det finnes ingen instanser som regelmessig overvåker hva som finnes av omega-3-produkter på markedet, og kvalitetskriterier mangler når det gjelder oksidasjon.
En undersøkelse publisert i Helsemagasinet VOF viste at kun tre av 56 fiskeoljeprodukter ikke hadde verdier over den “sensoriske grensen for harskhet”. Av flytende tran var det kun Havfruenes Tran og Omega Cure, leverolje fra oppdrettstorsk og sei, som passerte testen. En annen studie, utført av Nofima, viste at kun fire av 113 omega-3-produkter på det norske markedet holdt seg innenfor internasjonal bransjestandard for oksidasjon i marine oljer (GOED). Studien finner du i rapport nr. 196, utgitt av Stiftelsen Rubin.
Kilde: Helsemagasinet VOF nr. 4/2012

Her finner du en undersøkelse av tran og omega-3-produkter utført av forbrukerinspektørene.

Fersk fisk for nøytral smak
Lever fra vinterfeit skrei i Barentshavet er råvaren i Havfruenes tran. Under lofotfisket går det skytteltrafikk mellom fiskemottaket i Vesterålen, til raffineriet på Inderøy. For havfruene er denne ferskheten selve nøkkelen til nøytral lukt og smak, og jevn og god kvalitet.
– Tran bør ikke smake ubehagelig, sier daglig leder Kari Øye i Havfruene AS på Inderøy. – Det er et sikkert tegn på at den er harsk. – Om harsk tran er skadelig for oss, er omdiskutert. Foreløpig har ikke forskning kunnet påvise at oksidert fiskeolje er skadelig på kort sikt, men langtidseffektene vet vi ikke noe om. Men kroppen bruker antioksidanter, som C- og E-vitaminer, for å nøytralisere den harske oljen. I verste fall kan disse vitaminene bli mangelvare, forklarer Kari Øye. – Det beste er å ta fersk tran. Da slipper du også vond smak, lukt og oppgulp.

Næringsstoffer i tran
Tran inneholder de essensielle omega-3-fettsyrene DHA og EPA som kroppen ikke produserer på egenhånd, og som kun finnes i fet fisk og fiskelever. I fet fisk og lever finner vi også A og D-vitamin.
– Tran og fiskeolje gjennomgår en renseprosess, og da forsvinner mye av vitaminene. Disse må derfor tilsettes, forklarer Kari Tande-Nilsen, ernæringsfysiolog i Oikos. – Når huden eksponeres for sol, produseres D-vitamin. Men undersøkelser har vist at nordmenns kost inneholder for lite D-vitamin, særlig i vinterhalvåret.

D-vitamin er nøkkelen til aktivering av immunforsvaret. Videre har det som hovedoppgave å opprettholde normal konsentrasjon av kalsium i kroppen. Mangel på vitamin D forstyrrer veksten og mineraliseringen av skjelettet, og kan føre til rakitt (deformering av knokler) hos barn og osteomalaci (bensykdom) hos voksne. Om det er en direkte sammenheng mellom D-vitaminmangel og beinskjørhet er ikke kartlagt godt nok, men undersøkelser indikerer at vitamin D til en viss grad kan forebygge sykdommen. Tar vi tran er vi sikret et tilstrekkelig vitamin D-inntak, sier hun.

Tran som et tilskudd
For barn regnes omega-3-fettsyrene blant annet som nyttige for utviklingen av kognitive funksjoner, for voksne beskytter omega-3 mot hjerte- og karsykdommer. Journal of The American Medical Association publiserte i 2012 resultater fra greske forskere som stilte spørsmål ved det siste. Ut fra 20 studier hevdet de at tilskuddet ikke beskytter mot hjerte- og karsykdommer. Norsk institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) tviler på denne forskningen og påpeker at deltakerne i undersøkelsen allerede hadde hatt hjerteproblemer, og at dosen de fikk var for liten til at det kunne ha en effekt. NIFES fastholder at marint omega-3 virker forebyggende på hjerte- og karsykdommer.
– Inntak av omega-3-fettsyrer i den norske befolkning er for lav, særlig blant barn. Det er derfor viktig at man har et variert inntak av fet fisk, som makrell og sild, omtrent 200 gram i uken. Med en skje tran om dagen, som tilskudd til et normalt kosthold, er du sikret, sier Kari Tande-Nilsen. – Men vi må ikke ta for mye tran, for da hoper det seg opp i kroppen og kan skape ubalanse i immunforsvaret.

Les den greske metastudien i Journal of the American Medical Association her, og NIFES svar til den greske studien her.

Kommentarer:

Samarbeidspartnere

Annonsører